สคร.9 บิ๊กคลีนนิ่งวีคป้องกันไข้เลือดออก สถานการณ์ 5 เดือน ตาย 25 ราย

22 พ.ค. 2562 16:15 น.
นครราชสีมา - สคร.9 บิ๊กคลีนนิ่งวีคป้องกันไข้เลือดออก ระบุในรอบ 5 เดือน ปี 2562 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกกว่า 20,000 ราย ตาย 25 ราย เกินครึ่งเป็นนักเรียน ขอความร่วมมือผู้ปกครอง ครูกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในบ้านและโรงเรียน เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกช่วงเปิดเทอม

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 22 พ.ค. 2562  ที่ห้องประชุมชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมนายแพทย์กิตติ์พงศ์ สัญชาตวิรุฬห์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา (สคร.9 นม.) จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการกำจัดยุงลายด้วยกรรมวิธีต่างๆ รวมทั้งระดมบุคลากรในสังกัดกลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ออกเดินรณรงค์ให้ความรู้แจกจ่ายอุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ป้องกันแมลง โดยเฉพาะยุงลายให้กับผู้ป่วยและญาติที่มาติดต่อขอรับการรักษาในอาคารผู้ป่วยนอก นอกจากนี้ได้จัดทีมสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในพื้นที่โรงพยาบาลและในละแวกชุมชนใกล้เคียง เพื่อกระตุ้นให้ประชาชน ร่วมกำจัดตัดวงจรชีวิตลูกน้ำยุงลายไม่ให้เกิดความเสี่ยงเป็นโรคไข้เลือดออก

นพ.ประพนธ์  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันที่ 14 พฤษภาคม พบผู้ป่วย 20,733 ราย เสียชีวิต 25 ราย จังหวัดที่พบผู้ป่วยมากที่สุด คือ จ.สมุทรสาคร จ.ตราด จ.นครปฐม จ.ลพบุรี และ จ.ราชบุรี ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นคาดการณ์ทั้งปี อาจมีผู้ป่วยถึง 1 แสนราย ส่วนสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในเขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์ (นครราชสีมา-ชัยภูมิ-บุรีรัมย์-สุรินทร์) มีผู้ป่วย 2,547 ราย และเสียชีวิต 1 ราย จ.นครราชสีมา มีผู้ป่วย 1,282 ราย จ.บุรีรัมย์ 481 ราย จ.ชัยภูมิ 410 ราย และ จ.สุรินทร์ 374 ราย

 

นพ.ประพนธ์ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้สั่งการในการป้องกันควบคุม 1.ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์อย่างต่อเนื่อง 2.ป้องกันผู้ป่วยเสียชีวิตโดยจัดตั้ง Dengue Corner ทุกโรงพยาบาล เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยอย่างรวดเร็วและการติดตามรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออก 3. ควบคุมยุง โดยกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และทุกสัปดาห์ 4.พัฒนาความรอบรู้ของประชาชนให้เกิดความตระหนักการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเป็นหน้าที่ของทุกคนต้องช่วยกันป้องกันด้วยมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค ได้แก่ เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บภาชนะใส่น้ำ เพื่อชุมชนจะได้ไม่มีผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิตรวมทั้งโรคไข้ปวดข้อยุงลายและโรคติดเชื้อไวรัสซิกาอีกด้วย “ นักเรียนเป็นกลุ่มที่ป่วยโรคไข้เลือดออกสูงสุด

 

"ช่วงนี้โรงเรียนเปิดเทอม ฝากเตือนผู้ปกครอง ครูให้ช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในโรงเรียน หากพบผู้ป่วยมีไข้สูง 2-3 วันแล้วไม่ดีขึ้น ปวดเมื่อย ตาแดง อาจมีผื่นขึ้นใต้ผิวหนังตามแขนขาหรือข้อพับต้องรีบไปพบแพทย์โดยเร็วและไม่ควรซื้อยามากินเอง ฝากเตือนคลินิกและร้านขายยาห้ามจ่ายยากลุ่มแก้ปวดลดไข้และต้านการอักเสบ (NSAIDs) ให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้ เนื่องจากยาประเภทนี้อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเลือดออกซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออกได้” รองปลัดสธ.กล่าว

คุณภาพชีวิต