ปัญหาซ้ำซาก น้ำคูเมืองโคราชเน่าเหม็น พ่อเมืองจี้ให้เทศบาลเร่งแก้ไข

22 พ.ค. 2562 15:45 น.
าชสีมา - ปัญหาซ้ำซาก น้ำคูเมืองโคราชเน่าเหม็น พ่อเมืองจี้ให้เทศบาลเร่งแก้ไข ระบุสาเหตุมาจากการแหล่งน้ำมีแร่ธาตุหรือสารอาหารในปริมาณมาก ทำให้สาหร่ายโตรวดเร็ว ประกอบกับมีการลักลอบปล่อยน้ำทิ้งที่ ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำ สภาพแวดล้อมน้ำเน่าเสีย

  

เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 22 พฤษภาคม  2562  นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา พร้อมนายบุญเหลือ  เจริญวัฒน์ รองนายกเทศมนตรีนคร (ทน.) นครราชสีมาและเจ้าหน้าที่ช่างสุขาภิบาลตรวจสอบน้ำในคูเมืองด้านทิศใต้บริเวณหลังองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครราชสีมา มีปัญหาเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นส่งผลกระทบทั้งภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมในบริเวณดังกล่าว ซึ่งเป็นที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครราชสีมา ศาลจังหวัดนครราชสีมา และบ้านพักของหัวหน้าส่วนราชการ

 

รวมทั้งประชาชนที่สัญจรผ่าน พบพืชสีเขียวลอยอยู่บนผิวน้ำเป็นจำนวนมาก ตรวจสอบคุณสมบัติกายภาพของน้ำโดยใช้เครื่องวัดบีโอดีหรือปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ต้องการใช้ย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำมีค่า 7.41 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนบริเวณรอบๆคูเมือง มีท่อน้ำทิ้งของหน่วยงานแห่งหนึ่งถูกต่อออกมาจากห้องน้ำ จึงโบกปูนซีเมนต์อุดปิดรูไว้ ส่วนช่างสุขาภิบาลได้ฉีดน้ำหมักชีวภาพหรือน้ำยาอีเอ็มช่วยระงับกลิ่นเหม็นและให้จุลินทรีย์ช่วยปรับสมดุลสิ่งแวดล้อมรวมทั้งต่อท่อเพื่อสูบน้ำเสียออกจากคูเมืองบางส่วนและเติมน้ำดีลงไปเพิ่มให้น้ำเสียเจือจางลง      

   

นายบุญเหลือ  รองนายก ทน. ฯ เปิดเผยว่า ปัญหาน้ำในคูเมืองเน่าเสียคือการเกิด Algae bloom มีสาเหตุมาจากการแหล่งน้ำมีแร่ธาตุหรือสารอาหารในปริมาณมาก ทำให้สาหร่ายเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วประกอบกับมีการลักลอบปล่อยน้ำทิ้งที่ไม่ผ่านการบำบัดลงสู่คูเมืองทำให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำ สภาพแวดล้อมน้ำเน่าเสีย แนวทางการแก้ปัญหาได้ส่งเจ้าหน้าที่ ทน. ฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบการลักลอบปล่อยน้ำทิ้งและสูบน้ำจากคูเมืองมาผ่านกระบวนการกรองแบบหยาบ เพื่อสร้างความสมดุลน้ำในคูเมืองดีขึ้น

   

ภาคประชาสังคม