โคราชแล้งหนัก อ่างเก็บน้ำห้วยตะคร้อแห้งขอดชาวบ้านเดือดร้อน

22 พ.ค. 2562 15:30 น.
นครราชสีมา - โคราชแล้งหนัก อ่างเก็บน้ำห้วยตะคร้อ 3,500 ไร่ แห้งขอดเหลือน้ำไม่ถึง 1% ชาวบ้านยังคงขาดน้ำอุปโภคบริโภคต่อเนื่อง

นครราชสีมา วันนี้ (22 พฤษภาคม 2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ระบุว่าฤดูฝนในปีนี้ได้เริ่มขึ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมาเนื่องจากประเทศไทยจะเริ่มมีฝนตกชุกอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มพื้นที่ตกครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ ประกอบกับลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยในระดับล่างได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดพาความชื้นจากทะเลอันดามันเข้าปกคลุมประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ส่วนลมในระดับบนที่ความสูง 5,000 เมตรขึ้นไป ได้เปลี่ยนเป็นลมฝ่ายตะวันออกถือว่าเป็นการเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการของประเทศไทยในปีนี้

และจากการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมา ล่าสุดพบว่าปริมาณน้ำภายในอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยตะคร้อ ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณน้ำแห้งขอดจนหมดจากพื้นที่ 3,500 ไร่ มีปริมาณน้ำเหลือไม่ถึง 1% ของความจุทั้งหมด ทำให้ไม่สามารถสูบน้ำขึ้นมาใช้ผลิตน้ำประปาได้ ถึงแม้จะมีความพยายามขุดเชื่อมแอ่งน้ำที่เหลืออยู่แต่ก็ไม่เพียงพอให้เครื่องสูบน้ำ นำน้ำขึ้นไปใช้งานได้

จากการสอบถามนายจวน ชินนอก ชาวบ้านบ้านหมัน ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ปีนี้สถานการณ์ภัยแล้งรุนแรงและยาวนานกว่าในรอบหลายปีที่ผ่านมา บ่อเก็บน้ำผลิตประปาของหมู่บ้านก็แห้งขอดจนไม่สามารถจ่ายน้ำให้กับชาวบ้านได้ ต้องอาศัยรถน้ำจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาวขนน้ำมาแจกทุกวัน โดยมีการตั้งถังใส่น้ำขนาดใหญ่ไว้หน้าบ้านรอรับน้ำ ส่วนปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาก็มีเพียงเล็กน้อย ซึ่งปริมาณฝนส่วนใหญ่มักจะตกนอกพื้นที่อ่างเก็บน้ำทำให้ไม่มีมวลน้ำเข้ามาเติมในอ่างเก็บน้ำ ชาวบ้านก็ต้องเผชิญกับปัญหาภัยแล้งกันต่อไป อยากให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างเป็นระบบและยั่งยืนมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน.

คุณภาพชีวิต