ชาวโคราชพร้อมใจกันปลูกต้นไม้สร้างผืนป่าต้อนรับฤดูฝน

21 พ.ค. 2562 14:10 น.
นครราชสีมา - ชาวโคราชพร้อมใจกันปลูกต้นไม้สร้างผืนป่าต้อนรับฤดูฝน ระบุ ต้นไม้ที่ปลูกบนเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ ได้รับความอนุเคราะห์กล้าไม้จากสถานีเพาะชำกล้าไม้หนองเต็ง-จักราช อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา ประกอบด้วย ต้นพยุง ต้นมะค่าโมง ต้นมะค่าแต้ และต้นประดู่ จำนวน 1,000 กล้าไม้ 

นครราชสีมา หลังกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศให้วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 เป็นวันเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนประจำปี 2562  ในวันนี้ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. ที่ป่าชุมชนบ้านหนองกก  ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา นายพงษ์เทพ มาลาชาสิงห์ ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอวังน้ำเขียว นายอิทธิพล ยะลา ปลัดอำเภอปักธงชัย ร่วมกับนายสมาน กฤษณา กำนันตำบลภูหลวง ผู้นำชุมชนและชาวบ้าน ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อสร้างผืนป่า รักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนระบบนิเวศน์ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนกับชุมชม

 

นายสมาน กฤษณา กำนันตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัยกล่าวว่า ป่าชุมชนแห่งนี้มีเนื้อที่ 6,817 ครอบคลุมรอยต่อ 4 ตำบลในอำเภอปักธงชัยการที่ทุกฝ่ายมาร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อสร้างผืนป่าแห่งนี้ให้อุดมสมบูรณ์กลับมาอีกครั้ง ทางผู้นำชุมชนก็จะร่วมกับชาวบ้านดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูกให้เจริญเติบโตสร้างพื้นป่า เพื่อลดภาวะโลกร้อน และเพื่ออนาคตของชุมชนและลูกหลานต่อไป

ทางด้านนายพงษ์เทพ มาลาชาสิงห์ ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอวังน้ำเขียว กล่าวว่า การปลูกต้นไม้สร้างผืนป่าที่ชุมชุนบ้านหนองกก  ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย เพราะเล็งเห็นถึงความตั้งใจของชาวบ้าน ที่นี้ ที่ต้องการสร้างผืนป่าไว้เป็นมรดกให้ลูกหลานและประเทศชาติ ประกอบกับมีความคิดว่าวังน้ำเขียวที่มีสภาพอากาศที่ดี รอบๆวังน้ำเขียวก็ต้องมีสภาพป่าที่สมบูรณ์อากาศก็จะดีด้วย จึงได้มาทำกิจกรรมปลูกป่าที่แห่งนี้ พร้อมกันนี้ก็ได้นำน้ำดื่ม ข้าวสารอาหารแห้งมามอบให้กับ ชุดดูแลป่าชุมชนบ้านหนองกกนี้ด้วย และก็มีความตั้งใจที่จะไปร่วมกิจกรรมปลูกป่าอีกหลายๆแห่งในโคราชต่อไป

โดยต้นไม้ที่ปลูกบนเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ ได้รับความอนุเคราะห์กล้าไม้จากสถานีเพาะชำกล้าไม้หนองเต็ง-จักราช อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา ประกอบด้วย ต้นพยุง ต้นมะค่าโมง ต้นมะค่าแต้ และต้นประดู่ จำนวน 1,000 กล้าไม้  สำหรับการดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูกจะเป็นหน้าที่ของชุมชน  ประชาชน ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต่อไป

ภาคประชาสังคม