ปชช.-นทท.นับพันร่วมเปิดงานประเพณีผีขนน้ำบวงสรวงพญาแถนขอฝน

21 พ.ค. 2562 10:30 น.
จ.เลย - องค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าว เปิดงานประเพณีผีขนน้ำ บุญเดือนหก ที่แสดงถึงวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น บวงสรงพญาแถนขอฝน ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย มีประชาชนและนักท่องเที่ยวนับพันคนร่วมงาน

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 20 พ.ค. 2562  ณ  สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าว ถนนเลย-เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย นายโสภณ  สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีผีขนน้ำ ประจำปี 2562  ขึ้น นายบุนลับ แสนอาพร เจ้าเมืองปากลาย  ,นายสำราญ สุวรรณโชติ  เจ้าเมืองแก่นท้าว และนายประเสิด  แก่นสี  รองเจ้าเมืองสานะคาม  สปป.ลาว   นำคณะและประเพณีผีโขน(ผีตามคน)  มาร่วมแสดงเป็นปีแรกด้วย  มีข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชน นักท่องเที่ยวนับพันเข้าร่วมในงานฯ  

 

   

 

 

นายแดนชัย  ดีแก้ว   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าวฯรายงายว่า ประเพณีการละเล่นผีขนน้ำ(แมงหน้างาม) บ้านนาซ่าว  อ.เชียงคาน จ.เลย  เป็นการละเล่นที่แตกต่างจากที่อื่น  มีวัติความเป็นมา ความเชื่อ ความศรัทธาและวิถีชีวิต ที่ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาราว 300 ปี  ชาว ต.นาซ่าว  แต่เดิมเป็นชนกลุ่มน้อย ไทพวน  ได้อพยพมาจากเมืองหลวงพระบาง และเวียงจันทน์ แต่ก่อนชาวบ้านยังไม่มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจยังคงนับถือผีบรรพบุรุษ ผีปู่ย่า  ตายาย  ความศรัทธานี้เองจึงเกิดพิธีกรรมไหว้ผีบรรพบุรุษหรือพิธีเลี้ยงบ้าน  เป็นพิธีกรรมอัญเชิญผีบรรพบุรุษมาดื่มกินเครื่องเซ่นที่จัดหาไว้ 

 

 

โดยประกอบพิธีที่ดอนหอ (ศาลเจ้าปู่)ของหมู่บ้าน   หลังพิธีกรรมเลี้ยงบ้านเสร็จ ก็จะมีการร้องรำทำเพลงกันอย่างสนุกสนาน พิธีกรรมเลี้ยงบ้านนี้จะทำทุกปีๆละ 1 ครั้ง จัดขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงบุญคุณ ผีเจ้าปู่ เจ้านา ตลอดจนผีบ้าน ผีเรือน ในหมู่บ้านที่ได้ปกปักรักษา คุ้มครองชาวบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุข และผีวัวควาย ที่เคยทำไร่ ทำนา และเพื่อขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล พืชพันธ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ก่อนจะเริ่มฤดูกาลทำไร่ ทำนา  

 

 

 

 

การละเล่นผีขนน้ำ  กำหนดวันแรม1 ค่ำ เดือน 6   ผู้เล่นผีขนน้ำจะเป็นชายหนุ่มและเด็กๆ ในหมู่บ้านที่ชอบสนุกสนาน รื่นเริง หัวผีขนน้ำจะตกแต่งด้วยสีสดใสและเข้มเพื่อความสนุก ตื่นเต้นในการแสดง  ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีในท้องถิ่น หาได้ง่าย การแต่งกายใช้ที่นอนเก่าๆนำมาเย็บติดเป็นพลิ้วไหว เวลาเต้นจะดูสวยงามหน้ากาก จะนำไม้เนื้ออ่อน เช่นไม้นุ่น ไม้ตีนเป็ด  แกะสลักเป็นรูปหน้ากากให้คล้ายวัวหรือ ควายและอุปกรณ์ในการเคาะจังหวะ คือ กะลอ ที่ใช้ตีหรือเคาะมัดติดลำตัวด้านหลัง ผีขนน้ำและผู้ร่วมขบวนจะตีกลอง เคาะ เป่าแคน ดีดพิณ เพื่อให้เกิดจังหวะสนุกสนานสลับกับเครื่องดนตรีที่หาง่ายในท้องถิ่น  คือ กลองบั้ง พิณ  กะลอ กระดิ่ง

 

 

การละเล่นผีขนน้ำของชาวบ้านนาซ่าว ยังยึดประเพณีการละเล่นแบบดั้งเดิม ทั้งรูปแบบ ความเชื่อเพื่อให้ลูกหลานได้เห็นการอนุรักษ์รูปแบบผีขนน้ำอย่างแท้จริง ซึ่งจะเป็นการรักษาครรลองการดำรงชีวิตร่วมกันในชุมชน และที่คาดหวังไว้ คือ จะให้ประเพณี ผีขนน้ำเป็นที่รู้จักแพร่หลายของคนทั่วไป ปีนี้ กำหนดในวันที่ 19- 21 พ.ค.2562  ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าว

 

 

 

นายสมพร  ราชมนตรี รองห้องการแถลงข่าววัฒนธรรม(ถวธ.) เมืองปากลาย เปิดเผยว่า  การที่คณะจาก สปป.ลาว ทั้ง 3 เมืองคือ ปากลาย  แก่นท้าวและสานะคาม มีทางอำเภอเชียงคานได้เชิญมาร่วมนำศิลปะมาแสดงด้วย     โดยการนำของเจ้าเมืองและทีมงานด้านศิลปะวัฒนธรรมเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเป็นครั้งแรก ซึ่งเรามีประเพณีของท้องถิ่นที่ยึดถือสืบทอดกันมายาวนานที่คล้ายกันมาก ทั้ง 3 ประเพณีทางฝั่งลาวก็มีบุญเดือน 6 คือบุญผะเวสอันเป็นบุญใหญ่เดือน 6  ทั้งบุญบั้งไฟใกล้เข้าฤดูการผลิต  บุญผีโขน(ผีตามคน) บุญผีตาโขน

 

 

 

 

 

 

ท่องเที่ยว