ร้องสอบ'ธนาธร' ให้ 'อนาคตใหม่' ยืมเงิน 110 ล้านบาท

19 พ.ค. 2562 22:20 น.
กรุงเทพมหานคร - "ศรีสุวรรณ" เตรียมยื่น กกต. 23 พ.ค.นี้ ชี้ "ธนาธร" ให้ "อนค." ยืมเงิน 110 ล. บาท สงสัยปม 250 ล้าน ขัดพ.ร.ป.พรรคการเมือง ม.66 หรือไม่

เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2562  นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย กล่าวว่า กรณีที่นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) ระบุว่า ได้ใช้เงินส่วนตัวให้ อนค.ยืมในช่วงก่อนการเลือกตั้ง เพื่อทำกิจกรรมทางการเมือง จำนวน 110 ล้านบาท ขณะที่ น.ส.พรรณิการ์ วาณิช โฆษก อนค. ระบุว่า มีการยืมเงินนายธนาธรมา 250 ล้านบาท โดยมีการคิดดอกเบี้ย ทำให้น่าสงสัยว่า มีการยืมเงินเป็นจำนวนเท่าไรกันแน่

 

 นายศรีสุวรรณ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ น่าสงสัยว่าการให้พรรคการเมืองยืมเงินเพื่อไปประกอบกิจกรรมทางการเมืองนั้น ไม่มีข้อใดเขียนว่าสามารถใช้เงินยืมได้ จึงเป็นที่น่าสงสัยว่าการกระทำดังกล่าวนั้น ขัดต่อ ม. 66 ตาม พรป.พรรคการเมือง ที่ระบุว่า บุคคลใดจะบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรคการเมืองมีมูลค่าเกิน 10 ล้านบาทต่อพรรคการเมืองต่อปีมิได้

 

นายศรีสุวรรณ กล่าวอีกว่า และในกรณีที่บุคคลนั้นเป็นนิติบุคคล การบริจาคเงินทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรคการเมือง ไม่ว่าพรรคเดียวหรือหลายพรรค เกินปีละห้าล้านบาทต้องแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมใหญ่คราวต่อไปหลังจากบริจาคแล้ว พรรคการเมืองจะรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งมีมูลค่าเกินวรรคหนึ่งมิได้

 

“ผมเตรียมจะไปยื่นเรื่องดังกล่าวให้ กกต.ตรวจสอบในวันที่ 23 พ.ค. เพื่อวินิจฉัยว่ากรณีดังกล่าวเป็นความผิดหรือไม่ นายธนาธรเองเป็นนักการเมือง ก็ต้องมีการตรวจสอบ หากมีความสงสัยเกิดขึ้นว่าสิ่งที่ทำนั้นขัดต่อกฎหมาย” นายศรีสุวรรณกล่าว

ด้าน น.ส.พรรณิการ์ วาณิช โฆษก อนค. กล่าว ที่ตนเคยบอกว่าพรรคอนาคตใหม่ยืมเงินนายธนาธร เพื่อทำกิจกรรมการเมืองช่วงก่อนเลือกตั้ง จำนวน 250 ล้านบาทพร้อมมีการเก็บดอกเบี้ยนั้น เป็นเพียงการคาดการณ์จำนวนเงิน แต่เมื่อถึงช่วงเลือกตั้งจริง ปรากฏว่าเงินที่ใช้ก็ไม่ได้ถึงจำนวนดังกล่าว ซึ่งเรื่องการใช้งบประมาณต่างๆ นั้น ผู้ที่มีข้อสงสัยสามารถตรวจสอบได้ในเว็บไซต์ของพรรคอนาคตใหม่

การเมือง