สีสัน..ผีกระหัง โผล่งานบุญบั้งไฟโคราช สืบสานประเพณีขอฝนมากว่า 100 ปี

19 พ.ค. 2562 17:50 น.
นครราชสีมา- สีสัน.. เจ้าผีกระหัง โผล่งานประเพณีบุญบั้งไฟโคราช สืบสานประเพณีขอฝนเก่าแก่ ของภาคอีสานกว่า 100 ปี ยิ่งใหญ่ไม่แพ้จังหวัดยโสธร

นครราชสีมา เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 ที่ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ ตำบลดอนยาวใหญ่ อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา นายธีรพันธ์ นาควิโรจน์ นายอำเภอโนนแดง  พร้อมด้วยนายสุนทรพงษ์ มณีสุคนธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ เป็นประธานเปิดงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2562 เพื่อให้ชาวบ้านในหมู่บ้านและตำบลต่างๆ ได้มาช่วยกันทำบั้งไฟ หวังให้ชาวบ้านเกิดความสามัคคีกัน โดยมักจัดในช่วงเดือนหกหรือเดือนพฤษภาคมของทุกปีก่อนลงมือทำนาโดยเป็นพิธีกรรมขอฝนบูชาพญาแถนตามความเชื่อ

 

ประเพณีบุญบั้งไฟบ้านดอนยาวใหญ่ อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา จัดติดต่อกันยาวนานกว่า 100 ปี เพื่อให้ชาวบ้านในหมู่บ้านและตำบลต่างๆ ได้มารวมตัวกันทำบั้งไฟเป็นการสร้าง ความรัก ความสามัคคีกันและในพิธีจะมีชาวบ้านจะมาตั้งขบวน เพื่อแห่บั้งไฟที่ได้ตกแต่งไว้อย่างสวยงามไปรอบๆ หมู่บ้านอย่างสนุกสนาน โดยเริ่มจากหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ ไปสิ้นสุดที่โรงเรียนบ้านดอนยาวสถานที่จัดงาน ซึ่งภายในงานจะมีขบวนเฉลิมพระเกียรติ ขบวนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ขบวนส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขบวนวิถีชาวบ้านและ ขบวนสิ่งแวดล้อม โดยแต่ละขบวนแห่จะมีการรำเซิ้งตามบั้งไฟ โดยคณะชาวบ้านจากหมู่บ้านต่างๆของตำบลดอนยาวใหญ่ และที่เป็นสีสันของงานบุญบั้งไฟในปีนี้คือเจ้าผีกระหัง ซึ่งทนเสียงเพลงอันเร้าใจของขบวนแห่บั้งไฟไม่ไหว ออกมาร่วมเต้นรำกับชาวบ้านเวลากลางวันแสกๆอย่างสนุกสนาน หลังจากนั้นจะมีพิธีการแข่งขันจุดบั้งไฟในเช้าของวันรุ่งขึ้น


ประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นประเพณีหนึ่งของภาคอีสาน โดยมักจัดในช่วงเดือนหกหรือเดือนพฤษภาคมของทุกปี ก่อนลงมือทำนาเพื่อขอฝน ตามความเชื่อของชาวอีสานที่มีต่อตำนานเรื่องพระยาคันคาก เรื่องผาแดงนางไอ่ ซึ่งในนิทานพื้นบ้านดังกล่าวได้กล่าวถึง การที่ชาวบ้านได้จัดงานบุญบั้งไฟขึ้นเพื่อเป็นการบูชา พระยาแถน หรือเทพวัสสกาลเทพบุตร ซึ่งมีหน้าที่คอยดูแลให้ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาล และมีความชื่นชอบไฟเป็นอย่างมาก หากหมู่บ้านใดไม่จัดทำการจัดงานบุญบั้งไฟบูชา ฝนก็จะไม่ตกถูกต้องตามฤดูกาล อาจก่อให้เกิดภัยพิบัติกับหมู่บ้านได้โดยอำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ได้มีการจัดงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2562

///////////////////

วิถีชุมชน