ศรีสะเกษ จุดเทียนบูชาพระใหญ่ ไหว้ปู่ศรีสุโท - ย่าศรีปทุมมา วันวิสาขบูชาปุนมี

19 พ.ค. 2562 14:01 น.
ศรีสะเกษ - พุทธสาสนิกชนจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมสวดมนต์ ถือศีลภาวนา ไหว้บูชาพระพุทธเจ้า ณ วังบาดาล นาคาธิบดี วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม บ้านโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย เนื่องในวันวิสาขบูชา จุดธูปเวียนเทียนบูชาพระใหญ่

ที่ วังบาดาลนาคาธิบดี ปู่ศรีสุโท - ย่าศรีปทุมมา วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม บ้านโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ พระครู วิจิตรวินัยคุณ เจ้าอาวาสวัดฯ นำพาญาติโยม พุทธสาสนิกชน สวดมนต์ ภาวนา ระลึกถึงองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าฯ ที่ทรงมีพระคุณอเนกอนันต่อชาวพุทธ ได้นำพาให้ชาวพุทธได้หลุดพ้นเพื่อออกจากทุกข์ ได้มีศีล 5 ไว้คอยรักษาตนให้พ้นภัย เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ในการละเว้นจากการทำชั่ว ก่อสร้างกรรมดี ไหว้พระ ถือศีล ปฎิบัติธรรม เนื่องในวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประสูติ – ตรัสรู้ - ปรินิพาน ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 โดยนับตั้งหัวค่ำ ได้มีญาติโยมจากทั่วประเทศ นุ่งขาว ห่มขาว พร้อมกับ นายสุรพล ตั้งคณาสกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ เดินทางมาร่วมสวดมนต์ - ปฎิบัติธรรมกับญาติโยมกันเป็นจำนวนมาก  เนื่องในวันสำคัญของชาวพุทธทั่วโลก และที่วัดแห่งนี้ที่ได้มีญาติโยมเดินทางมาเป็นจำนวนมากก็เพราะได้มีการสร้างวัดอย่างวิจิตรงดงาม สงบ ร่มเย็น

 

หลังจากที่ พระครู วิจิตรวินัยคุณ เจ้าอาวาสวัดฯ นำพาญาติโยม พุทธสาสนิกชน สวดมนต์ ภาวนา ระลึกถึงองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าฯ ก็ได้นำกล่าวบูชาคุณพระพุทธ คุณพระธรรม และคุณพระสงฆ์ ต่อหน้าพระพุทธรูปองค์ขาว ซึ่งมีรูปกายของพญานาคาธิบดี ปู่ศรีสุโท และย่าศรีปทุมมา ขนาดใหญ่อยู่คู่กาย ซึ่งในอดีตชาติ พระพุทธเจ้าก็เคยมีกายเป็นพญานาค ถือชาติมาเกิดเป็นพญานาคเพื่อการบำเพ็ญเพียรตะบะ ต่อสู้กับจิตใจของตนเอง ด้วยศีล สมาธิ และปัญญา ก่อนที่จะตรัสรู้ รู้แจ้งในความจริง และออกเผยแพร่คำสั่งสอนไปทั่วโลก ซึ่งในค่ำคืนของวันนี้ นับว่าเป็นวันดี เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติ - ตรัสรู้ และปรินิพาน ในวันที่ตรงกัน คือวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 นี้ ชาวพุทธทั่วโลกก็ได้ร่วมกันระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า จึงได้ร่วมกันทำบุญใส่บาตรในช่วงเช้า สวดมนต์ไหว้พระ ถือศีลภาวนาในช่วงเย็น เพื่อเป็นกุศลแก่ตนเอง และครอบครัวสืบไป

 

ภายหลังจากที่ทุกคนได้ร่วมกันสวดมนต์ ภาวนากันแล้ว ได้นำเทียนที่เตรียมไว้ เดินไปที่องค์พระใหญ่ที่อยู่ด้านนอกวังบาดาล ที่กำลังสร้างยังไม่แล้วเสร็จดีนัก แต่องค์พระใหญ่ที่อยู่บนฐานที่ความสูงกว่า 30 เมตร ได้ทำการประดิษฐานไว้แล้ว ซึ่ง พระครู วิจิตรวินัยคุณ เจ้าอาวาสวัดฯ ได้จุดเทียนทองขนาดใหญ่นำชัยให้ญาติโยม พุทธสาสนิกชน ได้จุดต่อๆ กันไป ก่อนที่จะเวียนเทียนนำไปปักไว้ที่บันไดสวรรค์ แยกเป็นบรรไดนาค บรรไดเงิน และบรรไดทอง ส่องแสงสว่างเป็นแนวยาวขึ้นไปสู่องค์พระที่อยู่ด้านบนอย่างสวยงาม ท่ามกลางแสงจันทร์เต็มดวงที่ส่องลงมายังองค์พระใหญ่ ซึ่งภายหลังจากที่ปักเทียนแล้ว ญาติโยมได้ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก และส่งต่อๆ ไปให้เพื่อนๆ ญาติมิตรได้ร่วมอนุโมทนาต่อๆ กันไปจากความงามของเทียนนับพันดวงที่ส่องสว่างเป็นทางนี้

 

ศิลปะวัฒนธรรม