กรมป่าไม้ นำขรก.ปชช.จิตอาสา ปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้แห่งชาติเฉลิมพระเกียรติร.10

18 พ.ค. 2562 16:55 น.
นครราชสีมา - กรมป่าไม้นำข้าราชการประชาชนจิตอาสา ปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้แห่งชาติ เพิ่มพื้นที่สีเขียว เฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 10

นครราชสีมา วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ นำเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ กำลังพลทหารกองทัพภาคที่ 2 ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ อำเภอครบุรี จ.นครราชสีมา กว่า 500 คน ร่วมกันทำกิจกรรมปลูกป่า วันวิสาขบูชา และวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ จำนวนกว่า 2,000 ต้น ภายในพื้นที่ทวงคืนผืนป่าป่าสงวนแห่งชาติป่าครบุรี  ท้องที่บ้านซับสะเดา ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา  จำนวน 10 ไร่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10   

และเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างแหล่งต้นน้ำลำธารให้อุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ตามนโยบายของรัฐบาลในการฟื้นฟูสภาพป่า อีกทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ที่มีต่อประเทศ  นอกจากนี้ทางกรมป่าไม้ยังได้เชิญชวนประชาชนทั่วประเทศให้พร้อมปลูกต้นไม้ในที่ดินของตนเองเพื่อร่วมเทิดพระเกียรติ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั่วทั้งประเทศด้วย

 

นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางภาครัฐ ต้องการที่จะส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าในที่โอนกรรมสิทธิ์ของประชาชนทั่วไป เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนให้มีรายได้เพิ่ม และมีหลักประกันในชีวิตเพิ่มมากขึ้น เพราะปัจจุบันทางรัฐบาลได้ปลดล็อคกฎหมายให้สามารถปลูกไม้มีค่าเพื่อการค้า และยังสามารถที่จะใช้เป็นหลักประกันในการกู้เงินจากสถาบันการเงินมาใช้ในการประกอบอาชีพ และยังเป็นทรัพย์สะสมเก็บไว้ใช้ในยามจำเป็นได้อีกด้วย หากประชาชนท่านใดต้องกรคำปรึกษา สามารถติดต่อสอบถามไปยังหน่วยงานของกรมป่าไม้ได้ทุกหน่วยทั่วประเทศ.

ภาคประชาสังคม