ชาวชัยภูมินับหมื่นทำบุญวิสาขบูชาร่วมใจปลูกวันต้นไม้แห่งชาติถวายถนนเฉลิมพระเกียรติฯยาวกว่า43กม.

18 พ.ค. 2562 15:42 น.
ชัยภูมิ - พสกนิกรชาวชัยภูมิทุกหมู่เหล่านับหมื่นคน ออกมาร่วมแรงร่วมใจกันทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา และถวายเฉลิมพระเกียรติปลูกต้นไม้ ให้ดอกหลากสี เพื่อถวายเป็นถนนเฉลิมพระเกียรติเป็นระยะทางยาวกว่า 43 กม. ตลอดทั้งสายชัยภูมิ-ตาดโตน ทั้งสองข้างถนนสู่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด เพื่อเพิ่มวิวทิวทัศน์ตลอดริมถนนให้เกิดความสวยงาม มีเอกลักษณ์โดดเด่น น่าสนใจของนักท่องเที่ยว สู่เมืองแห่งความสุข เนื่องในปีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ 10

วันที่ 18 พ.ค. 2562  ขณะที่จ.ชัยภูมิ เนื่องในปีมหามงคลและวันวิสาขบูชาวันต้นไม้แห่งชาติ ตั้งแต่ช่วงเวลา 06.00น.วันที่ 18 พ.ค.62 ยาวไปตลอดทั้งวัน ที่บริเวณลานหน้ามหาวิทยลัยราชภัฎชัยภูมิ ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ นายณรงค์ วุ้นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานนำคณะส่วนราชการ ประชาชนทุกหมู่เหล่า สมาชิกจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ กว่า 10,000 คน สวมใส่เสื้อสีเหลือง ร่วมแรงร่วมใจกันออกมาทำบุญตักบาตรในวันวิสาขบูชา และร่วมใจกันปลูกต้นไม้ให้ดอกหลากสีสัน ซึ่งวันวิสาขบูชาถือเป็นวันต้นไม้แห่งชาติอีกด้วย 

ก่อนที่พสกนิกรชาวชัยภูมิทุกหมู่เหล่านับหมื่นคน จะร่วมแรงกันปลูกต้นไม้ ในโครงการถนนสวยงามของจังหวัดชัยภูมิ เพื่อถวายเป็นถนนเฉลิมพระเกียรติ บนถนนสายชัยภูมิ-ตาดโตน ทางออกจากตัวเมืองชัยภูมิไปเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจ.ชัยภูมิ ที่เขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ที่มีน้ำตกขึ้นชื่อระดับประเทศ เป็นระยะทางยาวรวมกว่า 16.7 กิโลเมตร เพื่อให้ทิวทัศน์สองข้างถนนเกิดความสวยงาม มีเอกลักษณ์โดดเด่น น่าสนใจของนักท่องเที่ยว สู่เมืองแห่งความสุข และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีศักยภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน มีภูมิทัศน์สวยงาม มีเอกลักษณ์โดดเด่น เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว เริ่มจากสี่แยกโรงเลื่อยทางแกตัวเมืองเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ  ยาวไปตลอดทั้งสายจนถึง มอหินขาว ผาหัวนาค รอยต่อเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตนและเขตอุทยานแห่งชาติภูแลนคารวมระยะทางยาวทั้งสิ้นกว่า 43 กิโลเมตร

โดยใช้กล้าต้นไม้แต่ละต้น เน้นดอกไม้สีเหลือง ทั้งดอกราชพฤกษ์ ดองปรีดียาธร ที่ออกดอกสีเหลือง สีวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ 10 และดอกไม้หลากสีต่าง ๆอีกส่วนนหึ่ง เพื่อให้เกิดความสวยงามเป็นที่ประทับใจที่ผ่านเส้นทาง และจัดระเบียบป้าย ร้านค้า สายไฟ สายสื่อสารตลอดเส้นทาง รวมถึงการจัดทำ Bike Lane เพื่อการปั่นจักรยานออกกำลังกาย เฉลิมพระเกียรติฯ ในปีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย ตามพระราชประเพณีของราชอาณาจักร พร้อมทั้งเฉลิมพระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี อย่างสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี

โดยความร่วมมือครั้งนี้ทั้งจากมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เทศบาลเมืองชัยภูมิ แขวงทางหลวงชัยภูมิ แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย อุทยานแห่งชาติตาดโตน และหน่วยงาน องค์กรทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุน รวมทั้งพี่น้องประชาชน นักเรียน นักศึกษา และสมาชิกจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ในรูปแบบประชารัฐ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯที่ต้องการให้อาณาประชาราษฎร์มีความสุขตามพระปฐมบรมราชโองการ เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป โดยหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย จะรับผิดชอบการปลูกต้นไม้หลากสี ตามพื้นที่ ระยะทาง จำนวนต้นไม้ ปลูกต้นไม้พร้อมกัน ให้แล้วเสร็จภายในวันเดียวกันเนื่องในวันวิสาขบูชาวันต้นไม้แห่งชาติในปีนี้ด้วย

ภาคประชาสังคม