พุทธศาสนิกชนโคราชนับพันเวียนเทียน ตักบาตรข้าวมธุปายาสวันวิสาขบูชา

18 พ.ค. 2562 15:18 น.
นครราชสีมา - พิธีเวียนเทียนภาคเช้าเนื่องในวันวิสาขบูชา รอบบุษบกอัน ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้ ,พิธีทอดผ้าป่ามหากุศล และกิจกรรมสำคัญรองแม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมพุทธศาสนิกชนในพิธี ร่วมกันตักบาตรข้าวมธุปายาส หรือ ข้าวทิพย์ จำนวน 12,000 ถ้วย กับพระสงฆ์จำนวน 29 รูป

  

เมื่อเวลา 09.49 น. วันที่ 18 พ.ค.  2562 ที่มณฑลพิธี ห้องเอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา พลตรียุทธนา  เอี่ยมวิจิตร์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมนางปิยะฉัตร  อินสว่าง รอง ผวจ.นครราชสีมา ,หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนจำนวนนับพันคน ร่วมงาน “วิสาขบูชา พุทธบารมี ปีที่ 12 ” สักการะพระบรมสารีริกธาตุ 9 พระองค์จาก 4 ประเทศ ( อินเดีย ,ศรีลังกา ,เมียนมาร์ , และไทย ) โดยมี พระราชสีมาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดบึง เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

จากนั้นร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนภาคเช้าเนื่องในวันวิสาขบูชา รอบบุษบกอัน ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้ ,พิธีทอดผ้าป่ามหากุศล และกิจกรรมสำคัญรองแม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมพุทธศาสนิกชนในพิธี ร่วมกันตักบาตรข้าวมธุปายาส หรือ ข้าวทิพย์ จำนวน 12,000 ถ้วย  แก่พระสงฆ์จำนวน 29 รูป

 

ข้าวมธุปายาสคืออาหารทิพย์ก่อนการตรัสรู้ของพุทธองค์เป็นอาหารที่นางสุชาดา ได้จัดปรุงขึ้นแล้วนำไปถวายพระมหาบุรุษ ก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลังจากพระองค์ได้เสวยข้าวมธุปายาสของนางสุชาดาแล้ว ก็ได้ทรงบรรลุอภิสัมโพธิญาณในย่ำรุ่งของคืนนั้นเอง ชาวบ้านจึงเชื่อว่าข้าวมธุปายาสเป็นอาหารทิพย์ ช่วยให้สมองดี เกิดปัญญาแก่ผู้บริโภค ทำให้ผิวพรรณผ่องใส อายุยืนยาว และเป็นโอสถขนานเอก บันดาลความสำเร็จให้แก่ผู้บริโภคด้วย นอกจากนี้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้ให้บริการจัดส่งข้าวมธุปายาสให้บุคคลที่คุณรักทั่วประเทศไทย

 

ศิลปะวัฒนธรรม