ในหลวง เสด็จฯรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภา 24 พ.ค.62

18 พ.ค. 2562 20:35 น.
กรุงเทพมหานคร - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับเชิญเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ไปทรงเปิดประชุมรัฐสภา 24 พ.ค. 2562

          สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้มีหนังสือลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เรื่องการเปิดประชุมรัฐสภาถึงเลขาธิการวุฒิสภา

       มีใจความว่า ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค. 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงรับเชิญเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ไปทรงเปิดประชุมรัฐสภาในวันที่ 24 พ.ค. 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมวิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ

       ภายหลังทรงเปิดประชุมรัฐสภาแล้ว จะมีการประชุมรัฐสภาเพื่อเลือกประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภา ส่วนการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร จะดำเนินการในวันถัดไป

        หนังสือมีรายละเอียดดังนี้

 

การเมือง