อลังการเทศกาลลิ้นจี่และของดีเมืองพะเยา 9อำเภอตบแต่งขบวนรถตระการตา

17 พ.ค. 2562 22:27 น.
พะเยา- ชาวพะเยา 9 อำเภอพร้อมใจตบแต่งขบวนลิ้นจี่โชว์สวย หวังผลโฆษณาของดีมีคุณภาพ ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างเม็ดเงินให้เข้าจังหวัด

เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 11 พ.ค.2560 ณ ลานข่วงวัฒนธรรมริมกว๊านพะเยา นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดงาน "เทศกาลลิ้นจี่และของดีเมืองพะเยา 2562" ระหว่างวันที่ 17-21 พฤษภาคม 2562 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ จ.พะเยาทั้ง 9 อำเภอ พร้อมใจกันแต่งรถขบวนแห่ลิ้นจี่อย่างสวยงาม มาร่วมงานกันอย่างเนืองแน่น             

          นายณรงค์ศักดิ์ กล่าวว่า การจัดงานลิ้นจี่และของดีเมืองพะเยาในครั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสินค้าเกษตร แก้ไขปัญหาด้านการตลาด และเป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยให้เกษตรกรได้ระบายผลผลิตลิ้นจี่ออกสู่ตลาดโดยตรง ให้กับผู้บริโภคโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง รวมทั้งเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตอาหารและสินค้าเกษตรของจังหวัดพะเยา ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยทั้งต่อผู้บริโภคและผู้ผลิต สร้างโอกาสทางการผลิตสินค้าเกษตรที่มีมาตรฐาน สามารถแข่งขันในตลาดการค้าทั้งในและต่างประเทศได้ในอนาคต            

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย ขบวนแห่ลิ้นจี่และของดีจากทั้ง 9 อำเภอ การประกวดผลผลิตลิ้นจี่ การจัดนิทรรศการจากส่วนราชการ การจำหน่ายลิ้นจี่คุณภาพจากสวนจำนวนกว่า 100 ราย และกิจกรรมการแสดงและบันเทิงบนเวทีกลางตลอดงาน

          จังหวัดพะเยาถือเป็น 1 ใน 4 จังหวัดของภาคเหนือ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตลิ้นจี่ที่สำคัญ มีคุณภาพดีเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนลิ้นจี่เป็นจำนวนมาก สำหรับปีนี้( 2562 ) มีพื้นที่ปลูกลิ้นจี่ จำนวน 13,975 ไร่ ปลูกที่สุดที่ อ. แม่ใจ จำนวน 10,467 ไร่ ที่เหลือถัวเถลี่ยไปในอำเภอต่างๆ คาดว่าในปีนี้จะมีผลผลิตประมาณ เกือบ5,000ตัน   

         ( นพพร/พะเยา )

ท่องเที่ยว