ชาวบัวใหญ่ โคราช กวนข้าวทิพย์มธุปายาสถวายเป็นพุทธบูชา

17 พ.ค. 2562 19:55 น.
นครราชสีมา - พุทธศาสนิกชนชาวบัวใหญ่  โคราช จัดพิธีกวนข้าวทิพย์มธุปายาสเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2562 ถวายเป็นพุทธบูชา

นครราชสีมา-วันนี้(17 พฤษภาคม 2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  สัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2562 พุทธศาสนิกชนชาวอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จึงร่วมกันจัดพิธีกวนข้าวมธุปายาส หรือข้าวทิพย์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ พระปัญญาคุณ และพระบริสุทธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งข้าวมธุปายาสหรือข้าวทิพย์ที่กวนเสร็จแล้วจะนำไปร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวมธุปายาสวันวิสาขบูชา ในเช้าวันพรุ่งนี้

การกวนข้าวมธุปายาส หรือข้าวทิพย์ เป็นกิจกรรมสำคัญตามพุทธประวัติ เป็นข้าวทิพย์ที่นางสุชาดา บุตรีของมหาเศรษฐีแห่งบ้านเสนานิคม ตำบลอุรุเวลา ประเทศอินเดียในสมัยพุทธกาล จัดปรุงขึ้นแล้วนำไปถวายพระมหาบุรุษด้วยเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเทวดา ก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งหลังจากพระองค์เสวยข้าวมธุปายาสของนางสุชาดาแล้ว ก็ได้ทรงบรรลุอภิสัมโพธิญาณในย่ำรุ่งของคืนนั้นเอง ชาวบ้านจึงเชื่อว่า ข้าวมธุปายาสเป็นอาหารทิพย์ เป็นโอสถขนานเอก บันดาลความสำเร็จให้แก่ผู้บริโภคด้วย

โดยการกวนข้าวทิพย์ตามพุทธประเพณีโบราณ ล้วนมีองค์ประกอบและขั้นตอนที่หลากหลาย โดยเฉพาะการกำหนดให้คนกวนต้องเป็นสาวพรหมจรรย์เท่านั้น ขณะที่ภายในมณฑลพิธียังมีข้อห้ามอีกหลายประการ อาทิ ห้ามดื่มสุรา ห้ามรับประทานอาหาร ห้ามสวมรองเท้า ห้ามผู้มีโรคสังคมรังเกียจ ห้ามผู้หญิงมีประจำเดือนหรือมีครรภ์เข้าไปอย่างเด็ดขาด และตลอดช่วงเวลาของการทำพิธีจะต้องมีการบวงสรวงลงเลขยันต์ทุกขั้นตอน ส่วนพิธีกวนข้าวทิพย์ ต้องมีการเตรียมข้าวของต่างๆ จำนวนมาก ทั้งนม เนย ข้าวตอก น้ำนม น้ำอ้อย น้ำผึ้ง มะพร้าว งา ถั่วต่างๆ นำมากวนรวมกันในกระทะใบบัวตั้งบนเตาไฟใช้ฟืนจากไม้ชัยพฤกษ์เป็นเชื้อเพลิง ใช้เวลากวน ประมาณ 6-8 ชั่วโมงด้วยกรรมวิธีต่างๆ เหล่านี้ ทำให้พิธีกวนข้าวทิพย์เต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์ เชื่อกันว่า หากได้นำข้าวทิพย์ไปรับประทานหรือบูชา ย่อมเกิดมงคลต่อชีวิตเป็นอย่างยิ่ง  อย่างไรก็ตาม แม้จะเป็นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ แต่ขั้นตอนและกระบวนการสรรหาคนมากวนที่ยุ่งยาก ทำให้ประเพณีกวนข้าวทิพย์ค่อยๆ เลือนหายไป พุทธศาสนิกชนในอำเภอบัวใหญ่จึงได้รื้อฟื้นพิธีการกวนข้าวมธุปายาสขึ้นอีกครั้ง เพื่อการคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และขนบธรรมเนียมประเพณีให้คนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อไป

 

วิถีชุมชน