ชาวโคราชรวมพลังจิตอาสาพัฒนาริมฝั่งลำน้ำลำตะคอง

17 พ.ค. 2562 13:26 น.
นครราชสีมา - ชาวโคราช รวมใจจิตอาสาร่วมพัฒนาริมฝั่งลำน้ำลำตะคอง พัฒนาภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบให้สวยงาม กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำให้สิ้นซาก

 


ที่บริเวณสะพานข้ามลำตะคองโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 17 พ.ค. 2562   นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมนายสุรวุฒิ  เชิดชัย นายกเทศบาลนคร ( ทน.) นครราชสีมา ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาฟื้นฟูลำตะคอง โดยนำนักเรียน นักศึกษา ตัวแทนภาครัฐ เอกชน ผู้นำชุมชน ประชาชน จิตอาสาในพื้นที่ รวมทั้งเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา รวมกว่า 500 คน

ร่วมกิจกรรมปรับแต่งภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณ 2 ฝั่งลำตะคอง เก็บขยะทั่วบริเวณ ลงเรือท้องแบนกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อปรับภูมิทัศน์สองฝั่งคลองน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำสำคัญใช้อุปโภค บริโภคของชาวโคราช ให้สวยงาม เป็นแบบอย่างในการ พัฒนาสภาพแวดล้อม และความเป็นอยู่ในชุมชนให้มีสภาพที่ดีขึ้น บรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไข ปัญหาให้แก่ประชาชน อันได้แก่ปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชน และอื่น ๆ เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 10

 

ภาคประชาสังคม