ชาวกาฬสินธุ์จัดพิธีเลี้ยงบ้าน บวงสรวงเจ้าปู่ขื่น ทำนายฝนแบบโบราณ

17 พ.ค. 2562 10:33 น.
กาฬสินธุ์-ชาวบ้านลาด ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันจัดพิธีเลี้ยงบ้าน บวงสรวงเจ้าปู่ขื่นเสี่ยงทายฝนตามตำราโบราณ ก่อนฤดูทำนา ฟันธงปีนี้ฝนตกชุกสม่ำเสมอ พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ ผู้คน สัตว์เลี้ยง อยู่เย็นเป็นสุข ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน

ที่บริเวณศาลเจ้าปู่ขื่น บ้านลาด หมู่ 13 ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ นางเฉลิมขวัญ สิริยวนากูล ผอ.กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ.กาฬสินธุ์ ตัวแทนนายยงยุทธ หล่อตระกูล นายกอบจ.กาฬสินธุ์นายประยงค์ โมคภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) กาฬสินธุ์ นายชาญยุทธ โคตะนนท์ ประธานสภาวัฒนธรรม จ.กาฬสินธุ์ ด.ต.ประเสริฐ ดอนสมจิตร กรรมการสภาวัฒนธรรม จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ชาวบ้าน เยาวชนร่วมกันจัดงานพิธีเลี้ยงบ้านบวงสรวงเจ้าปู่ขื่นเสี่ยงทายฝนตามตำราโบราณ ซึ่งเป็นสถานที่สถิตของเจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์และวิญญาณบรรพบุรุษ ตามขนบธรรมเนียมและความเชื่อของชาวอีสาน ที่สืบสานมาตั้งแต่สมัยโบราณ

ด.ต.ประเสริฐ ดอนสมจิตร กรรมการสภาวัฒนธรรม จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ถือเป็นธรรมเนียมประเพณีของชาวอีสาน ที่จะมีการประกอบพิธีเลี้ยงบ้าน หรือบวงสรวงเจ้าปู่ขื่น และเลี้ยงดอนปู่ตา ในช่วงเริ่มต้นฤดูฝน หรือหลังพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ โดยจะใช้พื้นที่ดอนเจ้าปู่ ซึ่งชาวอีสานมีความเชื่อว่าเป็นที่สถิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือหลักบ้านหลักเมือง รวมทั้งวิญญาณของบรรพบุรุษ ที่คอยปกปักรักษาผู้คนในชุมชน สัตว์เลี้ยง ข้าวปลาอาหาร ให้อยู่เย็นเป็นสุขและอุดมสมบูรณ์มาตั้งแต่ก่อตั้งหมู่บ้านชุมชนเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน และนับถือเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอีกแห่งหนึ่งที่นอกเหนือจากพระพุทธศาสนาและวัด

ด.ต.ประเสริฐกล่าวอีกว่า ในพิธีเลี้ยงบ้านหรือเลี้ยงเจ้าปู่ขื่น ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำตำบลหลักเมือง ชาวบ้านจะตระเตรียมอาหารคาว หวาน เหล้าขาว ไก่ต้ม น้ำ ยาสูบ ใส่กระทง ใส่ถาด หรือภาชนะต่างๆ เป็นเครื่องบัตรพลีมาทำการบวงสรวงเซ่นไหว้ จากนั้นจะทำการพยากรหรือเสี่ยงทายฟ้าฝนตามแบบโบราณ โดยพ่อขะจ้ำ ซึ่งเป็นผู้สูงอายุและมีภูมิปัญญา สามารถสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ ซึ่งจะทำการเสี่ยงทาย 2 ลักษณะคือ ทำนายจากคางไก่ และทำนายจากการวัดความสั้นยาวของไม้ ทั้งนี้เป็นวิธีที่ปฏิบัติมาตั้งแต่โบราณหลายชั่วอายุ มีการสืบทอดเรื่อยมาหลายชั่วอายุ และยืนยันในความแม่นยำของการเสี่ยงทาย

ด้านนายทองศรี ดอนกระจ่าง พ่อขะจ้ำวัย 82 ปี อยู่บ้านเลขที่ 49 หมู่ 13 บ้านลาด ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในการเสี่ยงทายหรือทำนายฟ้าฝนในปีนี้ ทั้งจากการทำนายคางไก่ และทำนายโดยไม้เสี่ยงทาย ทำนายว่าฟ้าฝนในเดือน 6 จะดี เดือน 7 ต่อเนื่องถึงเดือน 8 จะมีฝนตกอย่างสม่ำเสมอ ขณะที่เดือน 9 จะเริ่มขาดช่วง สรุปปีนี้ฝนตกดี มีน้ำท่าบริบูรณ์ ธรรมชาติมีความสมดุล พื้นที่สูงไม่ขาดแคลนน้ำ พื้นที่ราบต่ำไม่ประสบปัญหาน้ำท่วม พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ดี ผู้คน สัตว์เลี้ยง อยู่เย็นเป็นสุข ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน

ปราชญ์ชุมชน