เรือนจำกลางอุบลฯปล่อย228ผู้ต้องราชทัณฑ์

15 พ.ค. 2562 20:40 น.
อุบลราชธานี- เรือนจำกลางอุบลราชธานี ปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

15 พ.ค.2562 ที่ เรือนจำกลางอุบลราชธานี นายสฤษดิ์  วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2562  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ที่มีความประพฤติดี  ได้รับการลดหย่อนโทษและปล่อยตัว

สำหรับผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ที่ถูกปล่อยตัวจากเรือนจำกลางอุบลราชธานี ครั้งนี้  มีทั้งหมด  228  คน  โดยก่อนปล่อย  เรือนจำกลางอุบลราชธานี ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษทุกคน   ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ต้องราชทัณฑ์ให้มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในการฝึกวิชาชีพให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข  และไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำอีก

 

โดยผู้ต้องราชทัณฑ์ ที่ได้รับการปล่อยตัวพระราชทานอภัยโทษ ในครั้งนี้ กล่าวว่า สำนึกพระมหากรุณาธิคุณ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    และจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายโดยเด็ดขาดโดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความปลื้มปิติยินดี   มีครอบครัว มารอต้อนรับ ผู้ต้องราชทัณฑ์ และครอบครัวต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้.

 

คุณภาพชีวิต