อ.ด่านซ้าย เปิดงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก

15 พ.ค. 2562 21:57 น.
จ.เลย - อ.ด่านซ้าย จัดงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก เพื่อให้ประชาชนทั่วไปที่เลื่อมใสศรัทธาและยึดมั่นในองค์พระธาตุศรีสองรัก ได้บำเพ็ญกุศลและนมัสการฯ รวมถึงเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 15 พ.ค. 2562  ณ  วัดพระธาตุศรีสองรัก อ.ดานซ้าย จ.เลย   นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  เป็นประธานในพิธีเปิดงาน”นมัสการพระธาตุศรีสองรัก” ประจำปี 2562  มีข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชน จำนวนมากเข้าร่วมในพิธีเปิดงานฯ  

 นางสาวภูมารินทร์   คงเพียรธรรม นายอำเภอด่านซ้าย  รายงานว่า    อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย  จัดงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 15-18 พ.ค..62   เป็นเวลา 4 วัน ณ บริเวณลานหน้าองค์พระธาตุศรีสองรัก       เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปที่เลื่อมใสศรัทธาและยึดมั่นในองค์พระธาตุศรีสองรัก ได้บำเพ็ญกุศลและนมัสการพระธาตุศรีสองรัก รวมถึงเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น  โดยมีกิจกรรมที่สำคัญตลอด 4วัน ประกอบด้วย วันที่ 15 การรำบวงสรวง วันที่ 16 เป็นการประกอบพิธีล้างพระธาตุและคารวะพระธาตุ  ฟังเทศน์จากพระมหาสมปอง วันที 17 พ.ค. เปิดให้ประชาชนนมัสการพระธาตุและพิธีแห่นาค  แห่น้ำสรงพระราชทานรอบเมืองด่านซ้าย พิธีทำขวัญนาค ณ วัดโพนชัยและวันสุดท้าย  18พ.ค.62    พิธีทำบุญตักบาตร ณ วัดโพนชัย    พิธีบูชาพระธาตุ พิธีถวายต้นผึ้งพิธีสรงธาตุ  สรงน้ำพระราชทานองค์พระธาตุศรีสองรักพิธีเวียนเทียน จุดบั้งไฟและบรรพชาอุปสมบท  นอกจากนี้ยังมีการแข่งขัยกีฬาเซปัคตะกร้อ  ชกมวยไทย-ลาว  และมหรสพสมโภชตลอดงาน

  สำหรับองค์พระธาตุศรีสองรัก ได้ก่อสร้างมาเมื่อ พ.ศ. 2103 แล้วเสร็จ พ.ศ. 2106 มีการสมโภชครั้งแรกในรัชสมัยของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ แห่งกรุงศรีอยุธยา และพระเจ้าไชยเชษฐา  แห่งกรุงศรรีสัตนาคนหุต อาณาจักรล้านช้าง นับเป็นศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสักขีพยานแห่งการทำสัญญาพระราชไมตรีและเครื่องหมายเขตแดนระหว่าง  สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ แห่งกรุงศรีอยุธยา และพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช  แห่งอาณาจักรล้านช้างถือเป็นงานประเพณีและพิธีกรรมที่สำคัญของชาวอำเภอด่านซ้าย องค์พระธาตุศรีสองรักยังเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยและชาวลาว  ให้ความเคารพนับถือตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน

 

 

ศิลปะวัฒนธรรม