"อภัยโทษ" เรือนจำกลางโคราช ปล่อยตัวอดีตประธาน นปช.อีสาน ผู้ต้องโทษ 112

15 พ.ค. 2562 21:50 น.
นครราชสีมา - พิธีปล่อยผู้ต้องราชทัณฑ์ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ 2562 จำนวนทั้งสิ้น 168 คน โดยเป็นผู้ต้องโทษชาย 143 คน และผู้ต้องโทษหญิง 25 คน บรรดาญาติหลายร้อยคนได้มารอรับผู้ที่ได้รับอภัยโทษ ทันทีที่เสร็จพิธีการสำคัญ ผู้ต้องโทษได้กราบเท้าผู้มีพระคุณพร้อมสวมกอดแสดงความรักห่วงใยกันบรรยากาศเคล้าคลอน้ำตาและสร้างความประทับใจ

  

 

ที่เรือนจำกลางนครราชสีมา เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 15 พฤษภาคม  2562 นายราชัญ  กวีกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครราชสีมาและนายบำรุง  จันทร์บ้านคลอง ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครราชสีมา ร่วมทำพิธีปล่อยผู้ต้องราชทัณฑ์ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ 2562 จำนวนทั้งสิ้น 168 คน โดยเป็นผู้ต้องโทษชาย 143 คน และผู้ต้องโทษหญิง 25 คน บรรดาญาติหลายร้อยคนได้มารอรับผู้ที่ได้รับอภัยโทษ ทันทีที่เสร็จพิธีการสำคัญ ผู้ต้องโทษได้กราบเท้าผู้มีพระคุณพร้อมสวมกอดแสดงความรักห่วงใยกันบรรยากาศเคล้าคลอน้ำตาและสร้างความประทับใจ ซึ่งมีนายอนุวัฒน์  ทินราช อดีตประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ภาคอีสานและประธาน นปช.โคราช ผู้ต้องโทษคดี 112 ได้รับการอภัยโทษด้วย โดยมีนายสมโภชน์  ประสาทไทย อดีตผู้ประสานงานกลุ่มคนเสื้อแดงโคราช รวมทั้งญาติและภรรยา ของนายอนุวัฒน์ ฯ ได้มารอรับด้วย

  

นายราชัญ ฯ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวิชราลงกรณ ฯรัชกาลที่ 10 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ที่มีความประพฤติดีได้รับการปล่อยตัวและลดหย่อนผ่อนโทษ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านั้นได้กลับตนเป็นพลเมืองดีอันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป เรือนจำกลางนครราชสีมา โดยคณะกรรมการตามมาตรา 18 แห่ง พระราชกษฏีกาพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวจำนวนทั้งสิ้น 168 คน จึงได้เตรียมความพร้อมโดยจัดการฝึกพัฒนาจิตใจและทักษะอาชีพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งติดตามดูแลและช่วยเหลือให้ผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมภายนอกได้อย่างปกติสุข มีอาชีพที่สุจริตไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก

 

นายอนุวัฒน์ ฯ อดีตประธาน นปช. อีสาน กล่าวความรู้สึกด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่า ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง รัชกาลที่ 10 ได้ทรงโปรดพระราชทานอภัยโทษให้ตนและเพื่อนนักโทษ ขอยืนยันต่อไปจะปฏิบัติตัวเป็นคนดีของบ้านเมือง จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดไป ขอให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ นอกจากนี้นายอนุวัฒน์ ฯ ได้ฝากข้อความถึงเพื่อนว่า “ ออกมาเป็นอิสระแล้ว ” มีความต้องการเห็นบ้านเมืองเกิดความสงบสุข หากมีโอกาสเราจะพบกันอีก 

รายงานข่าวแจ้งว่า ความผิดของนายอนุวัฒน์ ฯ ได้ขึ้นปราศรัยบนเวทีประชุมแกนนำเสื้อแดงทั่วประเทศ “ นปช.ลั่นกลองรบ ” ที่อาคารลิปตพัลลภ ภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา นครราชสีมา เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 ภายหลังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ยึดอำนาจการบริหาร ราชการแผ่นดินได้มอบหมายให้กองทัพภาคที่ 2 เข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษกับพนักงานสอบสวน สภ.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ในความผิดตามาตรา 112 นายอนุวัฒน์ ฯ อดีตประธาน นปช. ได้รับข้อกล่าวหาพร้อมสู้คดี จนกระทั่งศาลจังหวัดนครราชสีมา ได้อ่านคำพิพากษาศาลฎีกาเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ให้จำคุกนายอนุวัฒน์ ฯ เป็นเวลา 3 ปี โดยไม่รออาญา

คุณภาพชีวิต