หนองคาย มูลนิธิกาญจนบารมีตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ ร 10

15 พ.ค. 2562 21:00 น.
หนองคาย - มูลนิธิกาญจนบารมี ร่วมกับ สสจ.หนองคาย ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 15 พ.ค. 2562 ที่ห้องประชุมร่มไทร องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย นายสุชน ภัยธิราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระยะที่ 6

                ปัจจุบันมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของสตรีไทย ในปี 2553 พบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่ 13,184 ราย และเสียชีวิต 4,665 ราย หรือทุก 2 ชั่วโมง จะพบว่าสตรีไทยเสียชีวิตด้วยมะเร็งเต้านม 1 คน และมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนืองผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมาพบแพทย์ในระยะหลัง ซึ่งจะมีการลุกลามและแพร่กระจายไปแล้วร้อยละ 56 โดยยังไม่ทราบสาเหตุของมะเร็งเต้านมที่แน่ชัด แต่พบว่ามีปัจจัยเสี่ยง คือ กลุ่มคนที่มีประจำเดือนมาเมื่ออายุน้อย หรือ หมดประจำเดือนเมื่ออายุมาก ขาดการออกกำลังกายสม่ำเสมอ รับประทานอาหารไขมันและสตรีที่มีญาติพี่น้องสายตรงเป็นมะเร็งเต้านม และมักพบในสตรีอายุ 40 ปี ขึ้นไป ผู้ป่วยมักมาด้วยอาการมีก้อนและแผลที่เต้านม หรือมีเลือดหรือน้ำเหลืองไหลจากหัวนม

                มูลนิธิกาญจนบารมี ซึ่งได้รับพระราชานุญาต จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะทรงเป็นองค์ประธาน “โครงการกาญจนบารมีเฉลิมฉลองพระราชพิธีกาญจนาภิเษกในพุทธศักราช 2539” ได้จัดตั้งขึ้นในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเถลิงถวัลย์ราชสมบัติปีที่ 50 เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการป้องกันมะเร็ง รวมทั้งช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งที่ยากไร้ให้ได้รับการดูแล มูลนิธิกาญจนบารมีร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสที่เจริญพระชนมายุ ครบ 5 รอบ ระยะที่ 6 เพื่อรณรงค์ให้สตรีที่อยู่ห่างไกลและมีปัจจัยเสี่ยงต่อการป่วยมะเร็งเต้านมให้ได้รับการตรวจค้นหา มะเร็งเต้านมระยะเริ่มแรกด้วยการตรวจเอกซเรย์เต้านม มีการให้ความรู้โรคมะเร็งเต้านมและวิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ผู้มีปัจจัยเสี่ยงมะเร็งเต้านมได้รับการตรวจเต้านมโดยแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ส่วนผู้คลำพบก้อน จะได้รับการตรวจเอกซเรย์เต้านมอย่างทันเวลา.

 

คุณภาพชีวิต