คน มข.ไร้คารฺ์บอน ปลูกต้นไม้ 1,000 ต้นเพิ่มป่าให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว

15 พ.ค. 2562 20:21 น.
ขอนแก่น- ผู้บริหาร บุคลากรและเครือข่าย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกันปลูกต้นไม้ ทั้งสัก ตะแบก ยางนา 1,000 ต้น เนื่องในวันครบรอบ 40 ปี สำนักหอสมุด เพิ่มป่าในพื้นที่ให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว

วันที่ 15 พ.ค.2562 รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย บุคลากร  เจ้าหน้าที่และผู้ที่สนใจ ร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวน 1,000 ต้น ที่บริเวณพื้นที่ป่ายางนาข้างสนามฟุตบอลสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นโครงการปลูกป่า คน มข.หัวใจไร้คาร์บอน เนื่องในวันครบรอบสถาปนาสำนักหอสมุด ครบ 40 ปี ที่สำนักหอสมุด มข. ร่วมกับกองจัดการสาธารณูปโภคพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จัดขึ้น

 

 

            เป็นการดำเนินงานสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการส่งเสริมเป็น Green and Smart Campusในการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว แสดงออกถึงความพร้อมในการก้าวสู่เป็นผู้นำองค์กรที่มีคาร์บอนต่ำ สอดคล้องกับชื่อกิจกรรม “คน มข.หัวใจไร้คาร์บอน” เป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล และสนับสนุนนโยบายของมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

 

 

            ซึ่งสำนักหอสมุดได้กำหนดนโยบายการพัฒนาองค์กรให้เป็นห้องสมุดสีเขียว Green Library ให้สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร ส่งเสริมการเรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานให้แก่บุคลากรในองค์กร รวมถึงผู้ใช้บริการให้เกิดความตระหนักในการทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า และยังมีส่วนบรรเทาผลกระทบจากปัญหาภาวะโลกร้อน สำหรับต้นไม้ที่นำมาปลูก มีทั้งต้นสักทอง ต้นพะยูง มะค่า ตะเคียนทอง ตะแบก และต้นยางนา นับเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าทำให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีพื้นที่สีเขียว มีความร่มรื่นเพิ่มขึ้น  

 

 

           

คุณภาพชีวิต