ชลประทานนำจิตอาสาพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำพาวเฉลิมพระเกียรติ

15 พ.ค. 2562 16:13 น.
จ.เลย โครงการชลประทาน ร่วมกับข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจิตอาสาฯ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พัฒนา บำรุงรักษาแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำพาว


เมื่อเวลา  09.00 น.วันที่ 15 พ.ค. 25 62 ณ  อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำพาว ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย  นายชนาส  ชัชวาลวงศ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  โดยการจัดขึ้นของโครงการชลประทานเลย มีข้าราชการ พนักงาน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จิตอาสา ประชาชนร่วม 200 คน

นายเกรียงไกร   ภาคพิเศษ   ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเลย  กล่าวว่า   ด้วยวาระพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2562   โครงการชลประทานเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 กรมชลประทาน  ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเลยให้ดำเนินจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในจังหวัดเลย  ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ำ  ดูแล บำรุงรักษาแหล่งน้ำชลประทาน  จึงได้ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ขึ้น ณ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำพาว ฯ 

เป็นโครงการขนาดกลาง ดำเนินการก่อสร้างขึ้นเมื่อปี  2495 แล้วเสร็จปี 2499 มีความจุ 1 36 ล้าน ลบ.ม.สามารถสนับสนุนการใช้น้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค เพือกิจกรรมด้านการเกษตร  จำนวน 1,483  ไร่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทำให้เกษตรกรในพื้นที่ชลประทานได้รับน้ำสมบูรณืและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

คุณภาพชีวิต