นายกสมาคมฯแจงเงินฌาปนกิจสงเคราะห์พิมายอยู่ครบ

15 พ.ค. 2562 14:59 น.
นครราชสีมา- ฌาปนกิจสงเคราะห์พิมายหายไปจากบัญชีกว่า 15 ล้านบาท นายกสมาคมฯ ชี้แจงเงินอยู่ครบ แต่อาจจะเกิดจากทำบัญชีผิดพลาด ขอเวลาทำบัญชีใหม่สักระยะก่อน

นครราชสีมา - จากกรณีที่นางพัธรินทร์ ร่วมสุข อายุ 45 ปี ชาวบ้าน ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นสมาชิกและตัวแทนของชาวบ้านที่สมัครเข้าร่วมกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอพิมาย หนึ่งในผู้ร้องขอตรวจสอบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอพิมาย ได้นำเอกสารเข้าร้องเรียนต่อศูนย์ธรรมรงค์ธรรมอำเภอพิมาย และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครราชีมา

หลังจากทางกลุ่มสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอพิมาย โดยมีนายดาว โค้งอาภาส เป็นนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอพิมาย ซึ่งชาวบ้านร้องขอให้ตรวจสอบเงินในบัญชี ฌาปนกิจสงเคราะห์ หลังทางคณะกรรมการกองทุน ไม่สามารถชี้แจงรายรับรายจ่ายเงินกองทุนได้นั้น

ล่าสุด วันนี้ 15 พฤษภาคม 2562 นายดาว โค้งอาภาส นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอพิมาย ได้นำเอกสารรายรับ-รายจ่ายเงินกองทุนทั้งหมดเข้าจี้แจ้งรายละเอียด ว่ายอดผู้เข้าสมัครเป็นสมาชิกกองทุน โดยมียอดล่าสุด เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 มีสมาชิกที่สมัคเข้าร่วมกองทุน ทั้งหมด 16,947 ราย มีเงินหมุนเวียนในบัญชีจำนวน 17,605,144 บาท โดยขอชี้แจงข้อเท็จจริงว่ามีเงินในบัญชีอยู่ครบ 

"แต่ในส่วนที่ชาวบ้านร้องเรียนว่ามีความขัดแย้งกันกับบัญชีเดิมที่ผู้ร้องเรียนของตรวจสอบ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีสมาชิก จำนวน 15,048 คนมีเงินหมุนเวียนในบัญชี จำนวน 33,394,114 บาท ซึ่งผ่านมาเพียง 5 เดือน มีสมาชิกเพิ่มขึ้น แต่เงินกองทุนลดลง ทำให้ทางคณะกรรมการ ยังไม่สามารถชี้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงในส่วนนี้ได้ ว่าเงินในบัญชี จำนวนที่หายไป กว่า 15,788,970 บาท หายไปไหนนั้น ผมเพิ่งทราบเรื่อง ซึ่งคาดว่าอาจจะเกิดจากความผิดพลาดในการทำบัญชี ตอนนี้จึงขอเวลาทำบัญชีใหม่สักระยะก่อน"นายดาวกล่าว