ภัยแล้งทำนาบัวแห้งขอด ดอกบัวลดแห้งตาย

15 พ.ค. 2562 10:40 น.
นครราชสีมา - ภัยแล้ง ทำนาบัวแห้งขอด ปริมาณดอกบัวลดและแห้งตาย คาดราคาดอกบัวอาจสูงขึ้นในวันวิสาขบูชานี้

นครราชสีมา วันนี้ 15 พฤษภาคม 2562 สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ยังส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่อง โดยแหล่งน้ำธรรมชาติหลายแห่งแห้งขอด  โดยเฉพาะแหล่งนาบัวในพื้นที่ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งชาวบ้านแถบนั้นมีอาชีพทำนาบัว จำหน่ายฝักและดอกบัวไปขาย  แต่ด้วยปริมาณน้ำที่ลดลงต่อเนื่องจนถึงขั้นแห้งขอด ได้ส่งผลกระทบทำให้นาบัวได้รับความเสียหาย  เกษตรกรต้องให้บัวแห้งตายเพราะไม่มีน้ำ

 

ซึ่งรวมไปถึงคลองน้ำสาธารณะบ้านหนองขาม ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมายด้วย โดยพบว่า ระดับน้ำลดลงเช่นกัน ทำให้รอบคลองน้ำที่มักจะมีบัวขึ้นเต็ม กลับเหี่ยวเฉาแห้งตายเกือบทั้งหมด   ดอกบัวและฝักบัวที่สามารถเก็บไปขายได้ จึงมีจำนวนลดลง  ไม่มีส่งขายให้กับตลาด เกษตรกรจึงขาดรายได้ ขณะที่ประชาชนที่ต้องการซื้อดอกบัวไปไหว้พระ ก็จะหาได้ยากมากขึ้นเพราะขาดตลาด ซึ่งในช่วงเทศกาลวันวิสาขบูชาที่ประชาชนนิยมใช้ดอกบัวบูชาพระเป็นจำนวนมาก อาจส่งผลให้ราคาจำหน่ายดอกบัวเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย

นายชื่น ฝาพิมาย อายุ 70 ปี เกษตรกรรายหนึ่งที่ประกอบอาชีพทำนาบัวขาย ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย บอกว่า ปีนี้ภัยแล้งมาเร็วและยาวนานกว่าทุกปี ทำให้ปริมาณน้ำตามแหล่งน้ำแห้งขอดทำนาบัวเสียหายไม่สามารถเก็บดอกบัวขายได้ โดยปกติจะเก็บดอกบัวขายในช่วงวันวิสาขบูชา ครั้งละ500-700 บาท แต่มาปีนี้ นาบัวเจอภัยแล้งหนัก ทำให้ไม่สามารถเก็บดอกบัวขายได้จึงต้องขาดรายได้ในช่วงวันวิสาขบูชานี้.

ทำมาหากิน