วันอนุรักษ์ควายไทยทึ้งโชว์สุดยอดฝึกควายแสนรู้เมืองพญาแลสุดยอดมารยาทงาม!

14 พ.ค. 2562 22:03 น.
ชัยภูมิ - พร้อมจัดเลี้ยงบุพเฟ่ต์อาหารให้กับควาย หรือกระบือไทย ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิในงานวันอนุรักษ์ควายไทย พร้อมโชว์สุดยอดฝึกควายสวัสดี ฝึกควายไถนา ให้ชาวนาเห็นความสำคัญของควายไทย ช่วยกระตุ้นให้เกษตรกรอนุรักษ์ควายไทยหรือกระบือไทย เห็นแล้วต้องทึ้งควายไทยสุดยอดไม่แพ้ใคร!!

วันที่  14 พ.ค.  2562 ขณะที่จ.ชัยภูมิ เนื่องในวันอนุรักษ์ควาย(กระบือ)ไทย นางสาวสุกัญญา  กุลสุวรรณ์  นายอำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในการจัดงานวันวันอนุรักษ์ควายไทย ที่โรงเรียน ค.ควายไถนา  ตำบลโสกปลาดุก  อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

โดยปีนี้ สพ.ญ ศรีสมัย  โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จัดเต็มโชว์ศักยภาพกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองบัวระเหว ซึ่งงานปีนี้จัดขึ้นทั้งมีการทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับสมาชิกผู้เลี้ยงกระบือในตำบลโสกปลาดุก และการมอบกระบือลูกตัวที่ 1  เพศเมีย อายุ 18 เดือนใน  โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงกระบือภายใต้โครงการ ธคก.ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงกระบือตำบลโสกปลาดุก จำนวน 10 ราย มีกระบือจำนวน 50 ตัว มอบให้กับสมาชิกรายใหม่ 10 ราย 

ซึ่งในงานปีนี้จุดเด่นที่ทำให้ใครๆมาพบเห็นภายในงานปีนี้ ต่างต้องพากันทึ้งถึงความสามารถของควายไทย ที่จ.ชัยภูมิ ด้วยการการสาธิตการฝึกควายสวัสดี  ฝึกควายไถนา และที่พิเศษสุดในปีนี้ เป็นการเลี้ยงบุฟเฟ่ต์อาหารให้กับควายในพื้นที่ โดยกระบือหรือควายไทย ที่เกษตรกรนำมาร่วมในงานต่างได้กินอาหารบุพเฟ่ต์ให้กับควาย นั้นก็คือหญ้าอ่อนอย่างเอร็ดอร่อยก่อนเจ้าของพากลับบ้าน เพื่อให้ชาวนา เกษตรกรในพื้นที่ได้เห็นความสำคัญของควายไทย เพื่อช่วยกันกระตุ้นให้เกษตรกรอนุรักษ์ควายไทยหรือกระบือไทย ที่ต.โสกปลาดุก ได้เป็นต้นแบบที่ดีของการเลี้ยงควายไทยได้อย่างยั่งยืนตต่อไป

ซึ่งสำหรับการเลี้ยงกระบือหรือควายภายใต้โครงการของภาครัฐ ในจังหวัดชัยภูมิ จากเมื่อปี  2558 – ปี 2562 จากเกษตรกร  1,038 ราย  กระบือ  6,809 ตัว  เพิ่มเป็นเกษตรกร  1,671  ราย (คิดเป็นร้อยละ 37.88)   ปัจจุบันมีกระบือเพิ่มขึ้นในพื้นที่  10,751  ตัว  (คิดเป็นร้อยละ  36.66)