เช็ครายชื่อ 250 ส.ว. หลังโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง

14 พ.ค. 2562 14:19 น.
ด่วน! ราชกิจจาฯ เผยแพร่ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ส.ว. 250 คนแล้ว เผยน้อง"พล.อ.ประยุทธ์"ได้เป็น ส.ว. ด้วย

       วันอังคารที่ 14 พ.ค.  2562 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเวปไซต์ราชกิจจาฯ ได้เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา ตามมาตรา ๒๖๙ ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย  ดังต่อไปนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเมือง