ชาวบ้านพิมายร้องพบพิรุธเงินกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์หาย

14 พ.ค. 2562 10:09 น.
นครราชสีมา - ตัวแทนชาวบ้านพิมาย ร้องเรียนศูนย์ธรรมรงค์อำเภอ   หลังพบเงินฝากในบัญชีเงินกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ หายจากเดิมมียอดอยู่ที่ 33,394,114 บาท เหลือเพียง 26,838,200 บาท หายไป 6,555,914 บาท แต่ยังจัดเก็บค่าสมาชิกศพละ 10 บาท จาก 12 ตำบล 212 หมู่บ้าน ที่มีสมาชิก 15,048 คน แถมจ่ายเงินค่าทำศพไม่ตรงความจริง  ลั่นเอาผิดคณะกรรมการ เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้สมาชิก

นครราชสีมา-วันนี้ ( 14 พฤษภาคม 2562)นางพัธรินทร์ ร่วมสุข อายุ 45 ปี ชาวบ้านตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ได้นำเอกสารเข้าร้องเรียนต่อศูนย์ธรรมรงค์ธรรมอำเภอพิมาย และร้องสื่อมวลชน ขอตรวจสอบเงินในบัญชีกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอพิมาย ซึ่งมีนายดาว โค้งอาภาส เป็นนายกสมาคมฯ โดยพบสิ่งผิดปกติหลังคณะกรรมการกองทุนฯ ไม่สามารถชี้แจงรายรับรายจ่ายเงินกองทุนได้

ทั้งนี้นางพัธรินทร์ ตัวแทนชาวบ้านในฐานะสมาชิกฯ เปิดเผยว่า สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯได้เริ่มก่อตั้ง ปี พ.ศ.2557 มีชาวบ้านในอำเภอพิมาย จำนวน 12 ตำบล 212 หมู่ สมัครเข้าเป็นสมาชิก รวมจำนวน 15,048 คน มีเงินกองทุน จำนวน 33,394,114 บาท

นางพัธรินทร์  กล่าวอีกว่า แต่ล่าสุด พบว่า เงินในบัญชี จำนวน 26,838,200 บาท มีบางส่วนหายไป(เงินหายไป 6,555,914 บาท)ไม่ตรงกับเอกสารรายรับ-รายจ่าย ตนในฐานะตัวแทนชาวบ้านผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน จึงได้ออกมาร้องศูนย์ดำรงธรรมอำเภอพิมาย เพื่อขอให้ตรวจสอบบัญชีเงินกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ เนื่องจากมีการบริหารงานไม่โปร่งใส  ซึ่งหลังจากตนได้นำเอกสารทั้งหมดเข้าไปสอบถามคณะกรรมการเงินกองทุนแล้ว แต่ทางคณะกรรมการไม่สามารถชี้แจ้งรายละเอียดได้

"ชาวบ้านที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกจะต้องเสียเงินค่าทำศพๆละ 10 บาท หากมีสมาชิกเสียชีวิตก็จะได้เงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯ ศพละ ประมาณ 155,000 บาท ตามที่ทางสมาคมฯได้กำหนดไว้ แต่ทั้งนี้จะต้องหักเงินเข้ากองทุนไว้ใช้จ่ายในสมาคมฯ จำนวน 4 % แต่ทางคณะกรรมการไม่สามารถชี้แจ้งรายละเอียดของเงินทั้งหมดได้ว่า มีเงินกองทุนอยู่ในบัญชีเท่าไร และเหลือเท่าไร"นางพัธรินทร์ กล่าว

 

นางพัธรินทร์  กล่าวอีกว่า  อีกทั้งยังมีการรับสมัครสมาชิกเพิ่ม โดยไม่ยอมชี้แจงให้กับสมาชิกคนอื่นๆรู้  แต่เก็บเงินเพิ่มและจ่ายค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯ เท่าเดิม  ไม่ยอมจ่ายตามจำนวนเท่ากับสมาชิกที่เพิ่มขึ้น  ไม่รู้ว่าเงินในส่วนนั้นหายไปไหน ทำให้ชาวบ้านที่เป็นสมาชิกได้รับความเดือดร้อน  รับเงินค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯ ศพละไม่เท่ากัน แต่ต้องเสียเงินศพละ 10 บาทเท่ากัน แถมยังไม่สามารถชี้แจงรายรับรายจ่ายได้ ตนจึงนำเอกสารทั้งหมดเข้าร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมอำเภอพิมายแล้วแต่เรื่องยังไม่คืบ จึงได้ออกมาเรียกร้องสื่อขอให้ทางคณะกรรมการสมาคมฯให้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริง หากพบว่ามีการทุจริต ตนก็จะเดินหน้าเอาผิด คณะกรรมการบริหารตามกระบวนการกฎหมายเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับกลุ่มสมาชิกให้ถึงที่สุดต่อไป