คลองส่งน้ำโคกแฝกสาขาลำตะคอง เจอวิกฤตแล้งคันคลองพังถล่ม

13 พ.ค. 2562 17:55 น.
นครราชสีมา - หลังจากเกิดน้ำท่วมใหญ่ปี 2553 กรมชลประทานมีแนวคิด บรรเทาปัญหาน้ำท่วมในเมืองโคราช โดยก่อสร้างอาคารแบ่งน้ำละลมหม้อ ต.โคกกรวด อ.เมือง เพื่อผันน้ำส่วนหนึ่งจากลำตะคองเข้าลำบริบูรณ์ โดยใช้คลองโคกแฝกเป็นเครื่องมือในการผันน้ำเข้าสู่โครงการกักเก็บน้ำแก้มลิงบึงพุดซา ต.พุดซา อ.เมือง ซึ่งมีทิศทางน้ำไหลออกไปทางลำเชียงไกรตอนล่าง อ.โนนไทย ซึ่งเป็นการลดปริมาณน้ำไหลเข้าเขตเศรษฐกิจ

  

ที่คลองส่งน้ำโคกแฝก ลำน้ำสาขาลำตะคอง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 13 พฤษภาคม  2562 นายชยุธพงศ์  อำรุงสุข ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง สำนักงานชลประทานที่ 8 นครราชสีมา ลงพื้นที่ตรวจสอบแนวคันคลองสาธารณะ ซึ่งเป็นพื้นคอนกรีตความยาวตลอดลำน้ำประมาณ 12 กิโลเมตร บางช่วงคอนกรีตที่ก่อสร้างเป็นตลิ่งสองฝั่งลำน้ำถูกกระแสน้ำกัดเซาะพังทลายแต่มิได้กีดขวางเส้นทางน้ำไหลแต่อย่างใด

 

นายชยุธพงศ์ ฯ หน.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง เปิดเผยว่า หลังจากเกิดน้ำท่วมใหญ่ปี 2553 กรมชลประทานมีแนวคิด บรรเทาปัญหาน้ำท่วมในเมืองโคราช โดยก่อสร้างอาคารแบ่งน้ำละลมหม้อ ต.โคกกรวด อ.เมือง เพื่อผันน้ำส่วนหนึ่งจากลำตะคองเข้าลำบริบูรณ์ โดยใช้คลองโคกแฝกเป็นเครื่องมือในการผันน้ำเข้าสู่โครงการกักเก็บน้ำแก้มลิงบึงพุดซา ต.พุดซา อ.เมือง ซึ่งมีทิศทางน้ำไหลออกไปทางลำเชียงไกรตอนล่าง อ.โนนไทย ซึ่งเป็นการลดปริมาณน้ำไหลเข้าเขตเศรษฐกิจ

คลองโคกแฝกเริ่มก่อสร้างในปี 2557 แล้วเสร็จในปี 2559 เพื่อจ่ายน้ำให้เกษตรกรและช่วยระบายน้ำ จึงต้องทำให้คลองโคกแฝกมีขนาดใหญ่กว่าปกติ ทำให้เกิดปัญหาเมื่อหยุดการส่งน้ำจนน้ำในคลองแห้ง จะเกิดแรงดันน้ำจากภายนอก ซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรอยู่สองข้างคลอง ซึ่งมีสภาพดินอุ้มน้ำทำให้คลองโคกแฝกเกิดความเสียหายจากแรงดันน้ำดินเกิดการสไลด์ตัวดันให้คอนกรีตที่คาดคลองเกิดความเสียหายตามไปด้วย แม้นได้ซ่อมแซมให้กลับสู่สภาพเดิมก็จะเกิดความเสียหายซ้ำๆขึ้นอีกและยังขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ แนว เบื้องต้นได้เตรียมดำเนินการแก้ไขในจุดที่ได้รับความเสียหายมาก พร้อมออกแบบเพื่อป้องกันปัญหาที่เป็นต้นเหตุของการพังทลาย มิเช่นนั้นปัญหาก็จะเป็นเช่นนี้อีก

เกษตร