เปิดอุทยานการเรียนรู้ หมู่บ้านศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง

13 พ.ค. 2562 17:50 น.
ศรีสะเกษ เปิดอุทยานการเรียนรู้ หมู่บ้านศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง แหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนา วัฒนธรรม ตลาดนัดชุมชน "นุ่งผ้าไท ใส่บาตรวัฒนธรรม น้อมนำวิถีพอเพียง"เฉลิมพระเกียรติ

วันที่อาทิตย์ที่  12  พฤษภาคม  2562 ที่วัดโพธิ์ศรี  บ้านโพธิ์ศรี  ตำบลโนนเพ็ก  อำเภอพยุห์  จังหวัดศรีสะเกษ  พระครูสุจิตโพธิธรรม  เจ้าอาวาสวัดโพธิ์  พร้อมด้วยนายทิวา. รุ้งแก้ว  ที่ปรึกษาพิเศษ  ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และสิ่งแวดล้อม  อบจ.ศรีสะเกษ  นายกพุทธสมาคมจังหวัดศรีสะเกษ  นายปรีชา  ไพรสิษฐตระกูล  ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอพยุห์  นายบุญเทียน  สีดาว  กำนันตำบลพยุห์  พร้อมด้วยทีมงานประชาสัมพันธ์  อบจ.ศรีสะเกษ  ได้นำพุทธศาสนิกชน  จากบ้านโพธิ์ศรี  โพธิ์เก่า  และบ้านโพธิ์น้อย  ตำบลโนนเพ็ก  อำเภอพยุห์  เปิดป้ายอุทยานการเรียนรู้โรงเรียน/หมู่บ้านศีล. 5  ตามรอยพ่ออย่างพ่อเพียง  แหล่งท่องเที่ยว  เชิงศาสนา  วัฒนธรรม  ตลาดนัดชุมชน  “นุ่งผ้าไท ใส่บาตรวัฒนธรรม  น้อมนำวิถีอเพียง” 

ก่อนพิธีเปิด  นายทิวา  รุ้งแก้ว  ที่ปรึกษาพิเศษด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม  และสิ่งแวดล้อม  อบจ.ศรีสะเกษ  ได้นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าถวายพระ  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่  10  เพื่อเป็นการถวายราชสักการะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสบรมราชาภิเษก

 

 

นายไชยเศรษฐ์  เสนาะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี ได้กล่าวว่าโครงการโรงเรียน/หมู่บ้านศีล  5  ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง  เป็นโครงการหนึ่งของรัฐบาลคสช.ที่ต้องการเห็นการพัฒนาชนบทแบบบูรณาการแบบ “บวร”บ้าน/วัด/โรงเรียน  โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา

นางพรรณี  เอียตระกูล ผู้ใหญ่บ้านโพธิ์ศรีหมู่ที่  5 ได้กล่าวว่า  บ้านโพธิ์ศรีได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียน/หมู่บ้านศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพ่อเพียง  เมื่อปี  2559 และได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านศีล  5  ตามรอยพ่ออย่างพอเพียงระดับเพชร  ของจังหวัดศรีสะเกษ  เมื่อปี พ.ศ. 2561  เราภูมิใจที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบ “หมู่บ้านศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง”ระดับเพชรของจังหวัดศรีสะเกษ  บ้านโพธิ์ศรีจึงเป็นหมู่บ้านศึกษาดูงานของจังหวัดอีกแห่งหนึ่ง พร้อมกันนี้เราได้พัฒนาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงศาสนา  วัฒนธรรม. ตลาดนัดชุมชน  “นุ่งผ้าไท  ตักบาตรวัฒนธรรม  น้อมนำวิถีพอเพียง”  โดยการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  พร้อมเปิดตลาดนัดชุมชน. เพื่อเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้นำสินค้ามาแลกเปลี่ยนกัน

 

 

ศิลปะวัฒนธรรม