ตำรวจโคราช จัดเชิงรุกแก้ไขป้องกันยาเสพติด ลงพื้นที่ปักกลดในพื้นที่เสี่ยง ลดช่องว่างตำรวจกับประชาชน

13 พ.ค. 2562 18:05 น.
นครราชสีมา - ชุมชนสุรวิชัย ซึ่งมีจำนวน 202 หลังคาเรือน ตั้งอยู่ใกล้สถานีรถไฟนครราชสีมาและเป็นที่พักอาศัยของศิลปินนักแสดง จึงเกิดการแพร่ระบาดยาเสพติด ชุดปฏิบัติการตำรวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ถือเป็นการปฏิบัติการเชิงรุกและให้ความรู้ มุ่งหมายให้ประชาชนมีส่วนร่วมช่วยเหลือการทำงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้สังคม ชุมชนมีความสงบสุขยั่งยืนรวมทั้งลดช่องว่างระหว่างตำรวจกับประชาชน

  

ที่ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนสุรวิชัย เขตเทศบาลนคร (ทน.) นครราชสีมา เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา พร้อม พล.ต.ท พูลทรัพย์  ประเสริฐศักดิ์ ผบช.ภาค 3 นครราชสีมา พล.ต.ต วัชรินทร์  บุญคง ผบก.ภ.จ.นครราชสีมา นายวิสูตร  ชัชวาลวงศ์ นายอำเภอเมือง นครราชสีมา พ.ต.อ คเชนทร์  เสตะปุตะ ผกก.สภ.เมือง ผู้แทนกองทัพภาคที่ 2 สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 3 (ปปส.ภ.3) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ร่วมทำพิธีเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด (ปักกลด) ตำรวจภูธรโคราช โดยมีคณะกรรมการชุมชนสุรวิชัยและชุมชนในละแวกใกล้เคียงรวมทั้งประชาชนจิตอาสาร่วมสำแดงพลังและแสดงเจตนารมณ์ขับเคลื่อนนโยบายป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งมีชาวบานในชุมชนแสดงลิเกสะท้อนปัญหาสังคม  
 

  

พ.ต.อ คเชนทร์  ผกก.สภ.เมือง ฯ ในฐานะเจ้าของพื้นที่รับผิดชอบ เปิดเผยว่าชุมชนสุรวิชัย ซึ่งมีจำนวน 202 หลังคาเรือน ตั้งอยู่ใกล้สถานีรถไฟนครราชสีมาและเป็นที่พักอาศัยของศิลปินนักแสดง จึงเกิดการแพร่ระบาดยาเสพติด ชุดปฏิบัติการตำรวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ถือเป็นการปฏิบัติการเชิงรุกและให้ความรู้ มุ่งหมายให้ประชาชนมีส่วนร่วมช่วยเหลือการทำงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้สังคม ชุมชนมีความสงบสุขยั่งยืนรวมทั้งลดช่องว่างระหว่างตำรวจกับประชาชน อย่างไรก็ตามการดำเนินโครงการ ฯ ปักกลดในพื้นที่เสี่ยงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ประชาชนมีทัศนคติที่ดีต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสรวมทั้งดูแลความปลอดภัยด้านอาชญากรรม อุบัติภัยและความมั่นคง สภ.เมือง ฯ จะขยายขอบเขตการดำเนินโครงการให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ผลการปฏิบัติเชิงประจักษ์และบรรลุวัตถุประสงค์ 

 

ภาคประชาสังคม