สุดตระการตา!!!ขบวนบุษบกแห่พระอุปคุตเลียบกว๊านพะเยาเนื่องในงานแปดเป็ง

12 พ.ค. 2562 22:23 น.
พะเยา- ชาวพะเยาพร้อมใจอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นจากน้ำกว๊าน อัญเชิญสู่พระวิหารหลวงวัดศรีโคมคำ เพื่อปกปักรักษาวัด ประชาชน ให้อยู่ดีมีสุขปราศจากภัยใดๆ

            วันนี้ ( 12 พ.ค. 2562 ) ณ ท่าเรือวัดติโลกอาราม วัดกลางกว๊านพะเยา ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา พล.ต.ชัชวาลย์  กุลกุศล รักษาราชแทนนายก อบจ.พะเยา ทำหน้าที่เชิญพระอุปคุตขึ้นจากกว๊านพะเยานำขึ้นบุษบก เพื่อเข้าขบวนแห่ซึ่งประกอบด้วยพระสงฆ์ ชาวบ้านที่แต่งกายด้วยชุดขาวและชุดเสื้อตามสีของชุมชน แบ่งออกเป็นตอนเพื่อนำเครื่องบูชาเช่น ต้นกัลปพฤกษ์ ต้นผุ้ง ต้น เทียนและขบวนตุงหรือบวนธง         

แห่ไปตามถนนเลียบชายกว๊าน ผ่านแยกประตูเหล็กแล้วเดินทางเข้าสู่วัดศรีโคมคำหรือวัดพระเจ้าตนหลวง ซึ่งมีการจัดเตรียมบุษบกไว้รอประดิษฐานองค์พระอุปคุตอย่างวิจิตรพร้อมเครื่องอัฐบริขาร ตลอดเส้นทางมีประชาชนมารอรับองค์พระต่างโปรยดอกไม้และโปรยทาน การแห่ต้นกัลปพฤกษ์ ต้นผึ้ง ต้นเทียน ระหว่างทางมีข้าวตอกประชาชนมารอโปรยดอกไม้นานาสีสันตลอดทาง

            เมื่อขบวนถึงหน้าพระวิหารหลวงฯ นายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร ผวจ.พะเยา ได้อัญเชิญองค์พระอุปคุตประดิษฐานบนบุษบก และนำองค์พระไปประดิษฐานไว้ยังที่อันสมควร พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน 9 รูป เจริญชัยมงคลคาถา นักศึกษาจากม.พะเยาและชาวบ้านอีก 4ตำบลแสดงเฉลิมฉลององค์พระ       

            ชาวเหนือเชื่อว่าพระอุปคุตจะปฏิบัติธรรมอยู่ในพระวิหารแก้วมณีใต้สะดือทะเล  หากมีกิจกรรมสำคัญๆหรืองานที่เกี่ยวข้องกับศาสนา ก็จะมีการอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นมาจากสะดือทะเล เพื่อปกป้องคุ้มครอง ดูแล ให้งานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ไม่มีอุปสรรคหรือไม่ได้รับอันตรายใดๆ

            จากนั้นการในเวลา 19.00น.นายณรงค์ศักดิ์ ได้ทำพิธีเปิดงานประเพณีแปดเป็งไหว้สาปูจาพระเจ้าตนหลวง ประจำปี 2562 ด้วยการตีกลองปูจาเป็นปฐมฤกษ์ 3 ครั้ง ตามด้วยการโชว์การตีกลองปูจา การแสดงฟ้อนเล็บโชว์ของประชาชนคนพะเยาจำนวน 400 คน เพื่อเป็นการบูชาพระเจ้าตนหลวงและการแสดงศิลปวัฒนธรรมของแต่ละชุมชนอีกมากมาย    

    

            ประเพณีแปดเป็งไหว้สาปูจาพระเจ้าตนหลวงในครั้ง ถือเป็นครบรอบ 528ปี งานเริ่มตั้งแต่วันที่ 12 พ.ค.-18พ.ค.2562 รวมเวลา 7 วัน ตลอดทั้ง 7 วัน จะมีการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมของชุมชนต่างๆในจังหวัดพะเยาทั้ง 9 อำเภอ รวมทั้งการแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ซึ่งมีการฝึกซ้อมและตระเตรียมเครื่องแต่งกายของอย่างสวยสดงดงาม  เพื่อสืบสานจารีตประเพณีและวัฒนธรรมองจังหวัดพะเยา ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยาให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง   

        ( นพพร/พะเยา )

 

ศิลปะวัฒนธรรม