แห่เซิ้งกาบกลอน รำถวายขอฝนพญานาคาคู่ จุดบั้งไฟตะไลยักข์แห่งเดียวในอีสาน

12 พ.ค. 2562 19:55 น.
ศรีสะเกษ - ชาวตำบลทุ่งไชย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ นับพันคน ร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟตะไลยักข์ รำถวายพญานาคาคู่ น้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ขอฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล ข้าวปลาอุดมสมบูรณ์ พร้อมจุดบั้งไฟตะไลยักข์ถวายถวยเทพเทวาบนฟ้า ที่มีแห่งเดียวในภาคอีสาน

ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งไชย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ นายสมมาส ถาวร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งไชย ได้เป็นประธานในการเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟตะไลยักข์ เพื่อบูชาเทพยาดา พร้อมนางรำนับพันคน ร่วมรำถวายพญานาคาคู่หน้าวัดทุ่งไชย น้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในพระราชพิธีราชาภิเษก พร้อมกับการจุดบั้งไฟตะไลยักข์ที่มีแห่งเดียวในภาคอีสาน เพื่อบูชาเทพวดาที่อยู่บนฟ้า ขอฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล ขอข้าวปลาในทุ่งนาอุดมสมบูรณ์ ประชาชนมั่งคั่ง ยั่งยืน สุขภาพแข็งแรง

 

พร้อมกันนี้ยังได้จัดให้เป็นบุญประเพณีปลอดเหล้า และอบายมุขทุกชนิดด้วย โดยในการจัดทำบั้งไฟตะไลที่ตำบลทุ่งไชยแห่งนี้ ถือเป็นต้นฉบับเพียงที่เดียวในภาคอีสาน หรือในประเทศไทย เพราะหากที่อื่นๆ จะจัดให้มีบั้งไฟตะไลยักข์ ก็จะต้องมาว่าจ้างให้ต้นฉบับที่ตำบลทุ่งไชยแห่งนี้จัดทำขึ้นให้ ในอดีตหลวงปู่ฉิม รัตโน เจ้าอาวาสวัดทุ่งไชย เคยได้นำพาลูกศิษย์วัด จัดทำมาก่อนเมื่อ 50 ปีผ่านมา ก่อนที่หลวงปู่จะละสังขาร และทิ้งมรดกทางวัฒนธรรม การจัดทำบั้งไฟตะไลยักข์ให้คงไว้ นับเป็นรายได้ในการรับจ้างทำสืบเรื่อยมา

 

นายสมมาส ถาวร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งไชย กล่าวว่า ที่ตำบลทุ่งไชยแห่งนี้ จะยึดถือ สืบสานต่อ   ใน 3 อย่าง คือ ความรักสามัคคีของชุมชนต้องมาก่อน, การรักษาขนบธรรมเนียม - ประเพณีท้องถิ่นต้องคงอยู่ โดยเฉพาะตามคำสั่งสอนของหลวงปู่ฉิม รัตโน อดีตเจ้าอาวาสวัดทุ่งไชย ผู้สร้างวัด สร้างบ้าน สร้างคนโดยการเปิดโรงเรียนวัดสอนให้ประชาชนชาวบ้านทุ่งไชย ได้เป็นคนดี มีคุณธรรม ยึดมั่นคำสั่งสอนของหลวงปู่ ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และได้ยึดการสร้างหอแก้ว ที่เก็บพระไตปิดก วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา ประเพณีการจัดทำบั้งไฟตะไลยักข์ ที่มีทำเพียงแห่งเดียวในขณะนี้ในประเทศไทย เพราะอดีตต้นฉบับบั้งไฟตะไลยักข์ก็คือ หลวงปู่ฉิม นั้นเอง

ซึ่งทุกปีในเดือนหก ประชาชนชาวตำบลทุ่งไชยก็จะมาประชุมร่วมกันจัดออกแบบในการจัดประเพณีบุญบั้งไฟตะไลยักข์ และในทุกๆ คุ้ม ก็จะจัดนางรำชาวบ้าน ลูกหลานมารำอวดกัน รำถวายพญาแถน ถวายพญานาคาคู่หน้าวัดทุ่งไชย และในปีนี้ ยังได้ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ทรงมีพระราชพิธีราชาภิเษก จึงได้น้อมรำถวายเพื่อเป็นพระราชกุศลด้วย

 

ภายหลังจากที่ชาวบ้านทั้ง 9 คุ้ม ได้จัดขบวนรำด้านหน้าเวทีกลาง และรำเดินไปตามท้องถนน ภายในหมู่บ้าน ตำบลทุ่งไชยแล้ว ก็ได้ไปรวมกันที่ด้านหน้าพญานาคาคู่ หน้าวัดทุ่งไชย เพื่อจัดขบวนรถถวายพญานาคาคู่ ปู่ศรีสุโท ย่าปทุมมา เพื่อขอฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล ข้าวปลาอุดมสมบูรณ์ ข้าวมีราคา ปลามีเต็มหนอง ซึ่งที่ตำบลทุ่งไชยแห่งนี้ ถือว่าเป็นแหล่งของปลาช่อน ที่มีอยู่มากมายตามธรรมชาติ ตามท้องนาแทบทุกแปลงนา และทุกปีภายหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวในแปลงเสร็จ ชาวบ้านก็จะไปจับปลาช่อนที่มีอยู่ตามท้องนามาประกอบอาหารกัน ทำปลาร้าปลาช่อน ปลาช่อนแดดเดียว อื่นๆ จำหน่าย สร้างรายได้ได้เป็นอย่างดีอีกทางด้วย

 

วิถีชุมชน