เชียงใหม่ สล่าสีน้ำจัดแสดงผลงานวิวรอบคูเมือง

11 พ.ค. 2562 16:20 น.
เชียงใหม่ - กลุ่มสล่าสีน้ำเชียงใหม่รวมตัวจัดแสดงผลงานกิจกรรมมังคละสะหลี๋เวียงแก้วเจียงใหม่งาม วาดทิวทัศน์รอบคูเมืองเชียงใหม่ บันทึกผ่านผลงานสีน้ำจัดแสดงภาพที่ ชั้น 3 เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่แอร์พอร์ท ระหว่าง 9-23 พ.ค.นี้

 

นายเชิดชาย ศรีวิชัย หรือ สล่าตุ๋ย แต้มงาม ประธานกลุ่มสล่าสีน้ำเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กลุ่มสล่าสีน้ำได้รวมตัวกันจัดกิจกรรม มังคละสะหลี๋เวียงแก้วเจียงใหม่งาม  โดยมีการจัดกิจกรรมแสดงผลงานของกลุ่มสล่าสีน้ำที่ปัจจุบันมีอยู่ประมาณ  60 คน ปีละ 1 ครั้ง สำหรับปีนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ได้รวมกลุ่มเขียนสีน้ำรอบคูเมืองเชียงใหม่ระยะทางประมาณ 6.5 กิโลเมตร

มีจุดประสงค์ในการสร้างสรรค์ผลงานจิตกรรมแนวสีน้ำรอบคูเมืองออกมาเป็นรูปศิลปะ เพื่อให้คงอยู่ต่อไป ถือเป็นกลุ่มสร้างสรรค์ผลงานจิตกรรมกลุ่มแรกที่เข้มาทำงานศิลปะบันทึกความงามของคูเมือง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นภาพวิทิวทัศน์สองฝั่ง และวิถีชีวิตงานเทศกาลประจำปีที่เกิดขึ้น โดยได้พยายามเก็บภาพความทรงจำไว้และบันทึกจารึกไว้ในแผ่นดินล้านนา ถ่ายทอดความงดงามของคูเมืองเชียงใหม่ ในมุมมองที่หลากหลาย ให้คนรุ่นต่อไปได้เข้ามาศึกษาแนวคิดวิธีสร้างสรรค์งานชุดนี้ต่อไป ที่ได้สะท้อนถึงประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม ภูมิปัญญาและความงดงามของเมืองเชียงใหม่

 

            สำหรับผลงานที่ได้ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นศิลปะสีน้ำบริเวณโดยรอบคูเมืองในครั้งนี้ถูกนำมาจัดแสดง และจำหน่ายที่ลานเอนกประสงค์ ชั้น 3 เซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่แอร์พอร์ท ระหว่างวันที่ 9 -23 พ.ค. 2562  รายได้จากการจำหน่ายภาพหักร้อยละ 20 เพื่อนำเข้ากลุ่มสล่าสีน้ำเชียงใหม่ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการกลุ่มต่อไป

ศิลปะวัฒนธรรม