ชาวอำเภอพิมาย เปิดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติ

11 พ.ค. 2562 16:13 น.
นครราชสีมา- ชาวอำเภอพิมาย โคราช ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง บริหารจัดการขยะ และพัฒนาสภาพแวดล้อมของหมู่บ้าน ในโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

นครราชสีมา วันนี้(11 พฤษภาคม 2562 ) นายเลิศพันธ์ สินบรรเลงเสนาะ นายอำเภอพิมาย จ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชาภิเษก ที่บ้านดง ม.13 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ , ผู้บริหารท้องถิ่น-ท้องที่ ,ผู้นำกลุ่มองค์กร เครือข่าย และพี่น้องประชาชนจิตอาสาในอำเภอพิมาย ร่วม  300 คน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาสภาพแวดล้อมในหมู่บ้านและร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง


 

นางวาริการ์ พงวิเชียรโรจน์ พัฒนาการอำเภอพิมาย กล่าวว่า จังหวัดนครราชสีมา ได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในพื้นที่ 32 อำเภอ ๆละ1 หมู่บ้าน รวม 32 หมู่บ้าน โดยอำเภอพิมายได้คัดเลือกเปิดโครงการฯ ที่หมู่บ้านดง ม.13 ต.ในเมือง อ.พิมาย  เป็นสถานที่ปลูกต้นรวงผึ้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติ  พร้อมกันนี้ ได้ดำเนินกิจกรรมบริหารจัดการขยะ และกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามเป้าหมาย นางวาริการ์ กล่าว.

 

 

ประชาสัมพันธ์