ชัยภูมิเร่งระดมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า-ไข้เลือดออกกลับมาระบาด!

10 พ.ค. 2562 15:45 น.
ชัยภูมิ - เตือนภัยโรคระบาดร้ายใกล้ตัว ย้ำ!เป็นแล้วตาย!! ช่วงปลายฝนต้นหนาว ตั้งแต่เดือน พ.ค.-มิ.ย.ของทุกปี ชาวอำเภอบ้านเขว้าจาก 6 ตำบล 7 อปท. กว่า 88 หมู่บ้าน เร่งระดมสร้างเครือข่ายชุมชนเข็มแข็ง เตือนโรคภัยร้ายใกล้ตัวที่มักจะกลับมาระบาดในช่วงนี้ได้ง่ายอีกครั้ง ทั้งโรคพิษสุนัขบ้า และโรคเลือดไข้ออก ระบุปีที่ผ่านมาพบสุนัขติดเชื้อ 23 ตัว แต่ยังเฝ้าระวังต่อเนื่อง และด้านโรคไข้เลือดออกเริ่มมีผู้ป่วยแล้วรวมกว่า 282 ราย

เมิ่อเวลา 10.30 น.วันที่ 10 พ.ค. 2562 ขณะที่จ.ชัยภูมิ นายวรศิษย์  พุฒจีบ นายอำเภอบ้านเขว้า พร้อมด้วยหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยนางเทียมจันทร์  รูปชัยภูมิ หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.3 จ.ชัยภูมิ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา และนายทรงศร  วงศ์พรหม สาธารณสุขอำเภอบ้านเขว้า ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์กำจัดโรคพิษสุนัขบ้า และโรคไข้เลือดออก

ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ซึ่งครั้งนี้เป้าหมายการแก้ไขปัญหาและป้องกันทั้ง 2 โรคดังกล่าวให้เกิดผลมากขึ้น ที่จะมุ่งเน้นไปด้านอบรมเชิงปฏิบัติการการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลายและการดูแลรักษาชุมชนเข้มแข็งปลอดโรค ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสาธารณสุขอำเภอบ้านเขว้า และจัดชุดออกฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายตามชุมชนต่างๆใน 88 หมู่บ้าน ใน 6 ตำบล เขตรับผิดชอบ อปท.ทั้ง 7 แห่ง ของอ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

หลังจากที่ถือว่าในช่วงนี้จะใกล้เข้าสู่ช่วงผลัดเปลี่ยนฤดูปลายฝนต้นหนาว จากนี้ต่อไปในช่วง เดือน พ.ค.-มิ.ย.ของทุกปี ในทั่วประเทศและจังหวัดชัยภูมิ จะเกิดปัญหามีโรคระบาดพิษสุนัขบ้า และโรคไข้เลือดออก ระบาดรุนแรงหนักในทุกพื้นที่เป็นจำนวนมากในทุกปี

โดยนายวรศิษย์  พุฒจีบ นายอำเภอบ้านเขว้า กล่าวว่า ซึ่งในส่วนของจ.ชัยภูมิ ปัจจุบันถึงแม้ยังไม่มีรายงานจาก 2 โรคดังกล่าวว่ามีผู้เสียชีวิตแต่อย่างใด แต่ในส่วนของสถานการณ์พบสัตว์ป่วยมีเชื้อพิษสุนัขบ้า ซึ่งถึงวันนี้จะยังไม่พบว่ามีการติดเชื้อในพื้นที่จ.ชัยภูมิก็ตาม แต่ปีที่ผ่านมาในช่วงเดียวกันพบสัตว์มีเชื้อพิษสุนัขบ้ากว่า 23 ตัวที่อยู่ในเขตอ.บ้านเขว้า 1 ตัว ก็ถือว่าเป็นการต้องออกมาช่วยกันเฝ้าติดตามเฝ้าระวังช่วยกันให้มากขึ้นต่อเนื่องให้เป็นศูนย์หรือไม่ให้มีสัตว์ติดเชื้อในทุกพื้นที่ลงให้ได้

เพราะโรคพิษสุนัขบ้า ต้องย้ำว่าเป็นแล้วตายสูง และสิ่งที่จะต้องช่วยกันเฝ้าระวังคือในพื้นที่ภาคอีสาน หรือภาคตะวันออกฉียงเหนือ ในขณะนี้เริ่มพบมีการสัตว์ติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงกัน และเสี่ยงต่อการจะกระจายกลับมาระบาดขยายวงกลับมาได้อีกครั้งได้ โดยเฉพาะปีนี้ที่จะต้องเข้มงวดในการช่วยกันตรวจสอบสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยให้มากขึ้นกว่าทุกปีด้วย

รวมทั้งด้านสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก ที่ปัจจุบันยังถือว่าเป็นปัญหาสำคัญทางด้านสาธารณสุขของจ.ชัยภูมิ ซึ่งถือว่าในช่วงตั้งแต่ต้นปี 2562 ถึงช่วงเดือนเม.ย.62 ที่ผ่านมา มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแล้วรวมกว่า 282 ราย ที่ในขณะนี้โชคยังดียังไม่พบมีผู้ป่วยเสียชีวิต ที่ส่วนใหญ่ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงยังเป็นเด็กอายุระหว่าง 5-9 ปี รองลงมาระหว่าง 10-14 ปี ที่ต่อจากนี้ไป อย่างเห็นการสร้างพลังชุมชนเข้มแข็งการมีเครือข่ายการช่วยกันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ที่ครั้งนี้ชาวอำเภอบ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ ได้พากันตื่นตัวมากขึ้นกันทั้งอำเภอ ได้มีทักษะความรู้นำไปต่อยอดในแต่ละชุมชนอย่างถูกวิธี และมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้เกิดความต่อเนื่องทุกปี

และเกิดความตระหนักถึงโรคระบาดภัยร้ายใกล้ตัวทั้ง 2 โรคนี้แล้ว โดยเฉพาะในช่วงจากนี้ไปตั้งแต่เดือน พ.ค.-มิ.ย.ปีนี้ ชาวจ.ชัยภูมิในทุกพื้นที่จะช่วยกันให้ความสำคัญด้านการช่วยกันป้องกันทั้ง 2 โรคนี้ทั้งโรคพิษสุนัขบ้า และโรคไข้เลือดออก ช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ให้กับชาวชัยภูมิ ให้มีตัวเลขพบสัตว์ติดเชื้อ และมีผู้ป่วยที่ลดลงน้อยกว่าทุกปีช่วยกันอย่างเข้มข้นมากขึ้นกว่าทุกปีต่อไป

ภาคประชาสังคม