โคราชยกระดับเป็นฮับปศุสัตว์เมืองไทย จัดเต็มมหกรรมปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์

10 พ.ค. 2562 15:55 น.
นครราชสีมา - กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์เป็นแหล่งปศุสัตว์สำคัญ มีการเลี้ยงโคเนื้อมากที่สุด 877,590 ตัว ติดเป็นร้อยละ 16.12 โคนม 132,135 ตัว ร้อยละ 21.19 และกระบือ 266,687 ตัว ร้อยละ 22.58 นอกจากยังมีโรงงานและอุตสาหกรรมด้านปศุสัตว์ของเอกชนในพื้นที่มากมาย สร้างอาชีพและรายได้ให้กลุ่มจังหวัดจำนวนมาก จึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรมรวมของดีในพื้นที่มาจัดแสดง ผู้ชมจะได้ความรู้เพื่อเป็นทางเลือกในอาชีพให้มั่นคงและยั่งยืนรวมทั้งส่งเสริมให้กลุ่มจังหวัดเป็นฮับด้านปศุสัตว์อย่างเป็นรูปธรรม

ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 10 พฤษภาคม  2562 นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมนายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัด ฯ ร่วมแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ครั้งที่ 2 “ รวมของดีด้านปศุสัตว์ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 นครชัยบุรินทร์ (นครราชสีมา-ชัยภูมิ-บุรีรัมย์-สุรินทร์) กำหนดขึ้นวันที่ 17-19 พ.ค นี้ ที่ศูนย์วิจัยพัฒนาโคนม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

นายจรัสชัย ฯ รอง ผวจ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์เป็นแหล่งปศุสัตว์สำคัญ มีการเลี้ยงโคเนื้อมากที่สุด 877,590 ตัว ติดเป็นร้อยละ 16.12 โคนม 132,135 ตัว ร้อยละ 21.19 และกระบือ 266,687 ตัว ร้อยละ 22.58 นอกจากยังมีโรงงานและอุตสาหกรรมด้านปศุสัตว์ของเอกชนในพื้นที่มากมาย สร้างอาชีพและรายได้ให้กลุ่มจังหวัดจำนวนมาก จึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรมรวมของดีในพื้นที่มาจัดแสดง ผู้ชมจะได้ความรู้เพื่อเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพให้มั่นคงและยั่งยืนรวมทั้งส่งเสริมให้กลุ่มจังหวัดเป็นฮับด้านปศุสัตว์

 

นายพศวีร์ ฯ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา กล่าวรายละเอียดการจัดงานประกอบด้วยนิทรรศการส่วนราชการ ห้างร้าน เอกชน แสดงผลงาน นวัตกรรมการพัฒนาปศุสัตว์ การแสดงพันธุ์สัตว์ การประกวดโค-กระบือ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จำนวน 6 ถ้วย และถ้วยนายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา รวมทั้งสิ้น 22 ประเภท 129 รุ่น เงินรางวัล 191,000 บาทและของรางวัลอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตรด้านปศุสัตว์ของกลุ่มเกษตรกร การจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวกับเกษตร ปศุสัตว์ สินค้าโอท็อป การประมูลพันธุ์สัตว์และการแสดงต่างๆ

เศรษฐกิจภูมิภาค