โคราชแหล่งโคเนื้อใหญ่สุด พร้อมจัดมหกรรมปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์

10 พ.ค. 2562 14:06 น.
นครราชสีมา - โคราชแหล่งโคเนื้อมากสุดของประเทศ  เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ และประกวดโคกระบือ ระหว่างวันที่ 17-19 พ.ค. 2562 ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนา ถนนเลี่ยงเมือง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

นครราชสีมา-วันนี้( 10 พฤษภาคม 2562) ที่ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าจังหวัดนครราชสีมา  พร้อมด้วย นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดฯ และนายเอกภพ ทองสวัสดิ์วงษ์ ปศุสัตว์เขต 3 ได้ร่วมกันแถลงข่าวงานมหกรรมปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ รวมของดีด้านปศุสัตว์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 นครชัยบุรินทร์ ซึ่งจะมีการประกวดโค กระบือ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ด้วย

ซึ่งนายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 นครชัยบุรินทร์ ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์ ได้มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา จัดงานมหกรรมปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ ครั้งที่ 2  ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2562 ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนา ถนนเลี่ยงเมือง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

โดยในงานจะมีทั้งนิทรรศการของส่วนราชการ ห้างร้าน เอกชน ,การแสดงผลงานนวัตกรรมด้านการพัฒนาปศุสัตว์ ,การแสดงพันธุ์สัตว์ ,การประกวดโค-กระบือ ชิงถ้วยพระราชทานชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  จำนวน 6 ถ้วย และถ้วยรางวัลของนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

นอกจากนี้ ยังมีการฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตรด้านการพัฒนาปศุสัตว์ ,การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านปศุสัตว์ ของเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร  ซึ่งในปี 2561 กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ถือเป็นแหล่งปศุสัตว์แหล่งใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยเลี้ยงโคเนื้อมากที่สุด 877,590 ตัว คิดเป็นร้อยละ 16.12 ของประเทศ ,โคนม 132,135ตัว คิดเป็นร้อยละ 21.19 ของประเทศ และกระบือ 266,698 ตัว คิดเป็นร้อยละ 22.58 ของประเทศ ทั้งยังมีโรงงานและอุตสาหกรรมด้านปศุสัตว์ของเอกชนในพื้นที่อีกมากมาย ส่งผลให้เกิดการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในจังหวัดเป็นอย่างมาก ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ จะรวบรวมของดีด้านปศุสัตว์ของจังหวัดและจากทั่วประเทศ มาจัดแสดง เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับการประกอบอาชีพที่มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

///////////////

เศรษฐกิจภูมิภาค