กำหนด1,080วันหรือ 3 ปี ก่อสร้างทางลอด4 แยกดงอู่ผึ้งเมืองอุบลฯ

9 พ.ค. 2562 20:40 น.
อุบลราชธานี กรมทางหลวงลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างทางลอดสี่แยกวนารมย์-แยกดงอู่ผึ้ง เมืองอุบลฯ เผยระยะเวลา 3 เดือนแรกประชาชนยังคงสัญจรไปมาได้ปกติจนกว่าจะเริ่มขุดเจาะจึงเริ่มใช้ทางเบี่ยง-ทางเลี่ยง ขณะที่วิศวกรโครงการเผยประชาชนต้องการอนุรักษ์ต้นไทรใหญ่แยกวนารมย์ กรมทางกำลังออกแบบเพื่อเลี่ยงโค่นต้นไทรยักษ์ ระบุ สำรวจแนวก่อสร้างไปกว่า 90%

             นายเดชา นาคแท้  วิศวกรโยธา บริษัท ส.เขมราฐ อินดัสตรี้ จำกัด นายช่างผู้ควบคุมโครงการก่อสร้างแยกดงอู่ผึ้ง-แยกวนารมย์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เปิดเผย "คมข่าวทั่วไทย ออนไลน์" ภายหลังจากการวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างทางลอดบริเวณสี่แยกดงอู่ผึ้ง-สี่แยกวนารมย์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ไปเมื่อเดือน เมษายน ที่ผ่านมา ว่า ขณะนี้ กรมทางหลวงได้ลงนามในสัญญาจ้างกับบริษัทผู้รับจ้าง เพื่อให้ทำการก่อสร้างทางลอดในบริเวณสี่แยกดงอู่-ผึ้งและสี่แยกวนารมย์แล้ว เพื่อให้ผู้รับจ้างทำงานเสร็จสมบูรณ์ภายใน 1,080 วัน หรือ 3 ปี 

 

            "ซึ่งภายหลังลงนามในสัญญา บริษัท ส.เขมราฐ อินดัสตรี้ จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับจ้าง ได้ตระหนักถึงความเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินโครงการนี้ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว ภายใต้มาตรฐานการก่อสร้างที่ดีที่สุดตามที่กรมทางหลวงกำหนดมา จึงได้เร่งลงมือสำรวจแนวก่อสร้างล่วงหน้าเพื่อให้เป็นไปตามแบบ ซึ่งขณะนี้ได้ทำการสำรวจไปแล้วกว่า 90%  และเตรียมประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง เพื่อเร่งโยกย้ายสาธารณูปโภคพื้นฐานในจุดที่จะทำการก่อสร้าง" วิศวกรโยธา บริษัท ส.เขมราฐ อินดัสตรี้ จำกัด กล่าว

 

 

           วิศวกรโยธา บริษัท ส.เขมราฐ อินดัสตรี้ จำกัด กล่าวอีกว่า โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่ใกล้เคียง  ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีนายอำเภอเมืองอุบลฯ เป็นประธานการประชุม  โดยในระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน 2562 จะเป็นการเคลียร์และทำคันทางเพื่อวางท่อระบายน้ำจากบริเวณสี่แยกดงอู่ผึ้งเพื่อระบายออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะได้สองทางคือ 1. จากสี่แยกดงอู่ผึ้งไปลงคลองระบายน้ำที่พาดผ่านบริเวณบิ๊กซีเพื่อลงสู่ห้วยแจระแม 2. จากแยกดงอู่ผึ้งไปลงลำน้ำมูลน้อยที่บริเวณสะพานมูลน้อยก่อนถึง PEA ซึ่งระยะแรกเป็นการทำคันทางเพื่อให้เครื่องจักรสามารถเคลื่อนย้ายท่อระบายน้ำลงตามแนวที่วางไว้ได้ ทำให้ระยะการดำเนินการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อผิวจราจรเดิม ประชาชนยังคงสัญจรไปมาได้ ซึ่งขณะนี้ทางสำนักงานสร้างสะพาน กรมทางหลวงกำลังจัดส่งเจ้าหน้าที่ในการเข้าประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและห้างร้านที่มีทรัพย์สินยื่นออกมาในพื้นที่ได้นำทรัพย์สินหรือสิ่งกีดขวางที่ยื่นออกมาในส่วนของถนนสาธารณะที่กรมทางจะเข้าไปดำเนินการได้เคลื่อนย้ายออกเพื่อความสะดวกต่อการเข้าทำงานของส่วนงานก่อสร้าง

 

 

 

              นายเดชา  กล่าวอีกว่า  หลังจากนั้นจะเป็นการเคลียร์ทางเบี่ยงในพื้นที่ทั้งสองสี่แยกจนกระทั่งประมาณปลายเดือนสิงหาคม-ต้นกันยายน 62 จึงจะเริ่มการก่อสร้าง เช่น การขุดเจาะบริเวณสี่แยกดงอู่ผึ้งก่อนจะไปขุดเจาะในสี่แยกวนารมย์ต่อไป จึงสรุปได้ว่าในระยะนี้ประชาชนยังคงใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้เหมือนเดิมจนกว่าจะถึงเดือนกันยายน 2562 จึงจะเริ่มใช้ทางเบี่ยงบริเวณรอบสี่แยก และเริ่มใช้ทางเลี่ยงอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม กรณีการก่อสร้างบริเวณสี่แยกวนารมย์ ซึ่งมีต้นไทรขนาดใหญ่คู่บ้านคู่เมืองอุบลฯ มานานตั้งอยู่ในบริเวณดังกล่าว เดิมการออกแบบก่อสร้างของทางหลวง ถูกออกแบบให้ถนนผ่านต้นไทรดังกล่าว แต่ด้วยเหตุผลประชาชนส่วนหนึ่งต้องการอนุรักษ์ต้นไม้ที่มีอายุมากไว้ต่อไป กรมทางหลวงจึงจะทำการออกแบบบริเวณเฉพาะจุดเพื่อเลี่ยงการโค่นต้นไทร ซึ่งกรณีดังกล่าวมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดีคือการได้อนุรักษ์ต้นไม้มรดกที่อายุเก่าแก่ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ชม แต่ข้อเสียมีโอกาสส่งผลกรณีรากไทรอาจส่งผลกระทบต่อผิวจราจรในระยะยาวได้ แต่ถึงอย่างไรในฐานะผู้รับจ้างต้องทำการก่อสร้างให้ดีที่สุดตามที่กรมทางหลวงกำหนด

 

เศรษฐกิจภูมิภาค