ชาวบัวใหญ่จัดงานบุญสานวัฒนธรรมวันพืชมงคล

10 พ.ค. 2562 07:28 น.
นครราชสีมา-ชาวบ้านอำเภอบัวใหญ่ โคราช ร่วมกับสถาบันการศึกษา สืบสานวัฒนธรรมวันพืชมงคล เสริมสิริมงคลเริ่มต้นฤดูกาลทำนา  พร้อมเปิดศูนย์การเรียนรู้การผลิตสินค้าเกษตร หนุนเกษตรกรทำเกษตรอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น

นครราชสีมา วันที่ 9 พฤษภาคม 2562  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองบัวสะอาด ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ชาวบ้านพร้อมด้วยคณะติดตามโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารครบวงจร โครงการศาสตร์พระราชาราชภัฏพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา ได้ถือฤกษ์ดีวันพืชมงคล 9 พฤษภาคม 2562 เปิดศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) และศูนย์จำหน่ายสินค้าชุมชนตำบลหนองบัวสะอาด

โดยศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรแห่งนี้ จะเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ รวมถึง เป็นแหล่งสร้างองค์ความรู้การทำเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรให้กับชาวบ้าน และให้เป็นที่รู้จักของคนในจังหวัดนครราชสีมา โดยในอนาคต ศูนย์แห่งนี้จะพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ที่สำคัญในระดับโลก

นายชัยวัฒน์ อ้วนโพธิ์ ตัวแทนเกษตรกรอินทรีย์อำเภอบัวใหญ่  เปิดเผยว่า เกษตรกรต่างถือฤกษ์ในวันพืชมงคลเริ่มต้นฤดูการทำการเกษตร โดยเฉพาะการปลูกข้าวนาปี ซึ่งทางกลุ่มเกษตรกรตำบลหนองบัวสะอาด ได้เริ่มทำการเกษตรแบบอินทรีย์โดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีในการกำจัดศัตรูพืช  ตั้งเป้าในการทำการเกษตรแบบลดรายจ่ายและเพิ่มผลผลิต ด้วยการปลูกข้าวหอมมะลิ 105 แบบเต็มศักยภาพ ซึ่ง 1 ไร่จะปลูกได้เฉลี่ย 450 กิโลกรัม แต่เมื่อมาใช้การปลูกแบบเกษตรอินทรีย์  สามารถปลูกได้ถึงไร่ละ 900 กิโลกรัม จึงอยากเชิญชวนให้เกษตรกรหันมาทำการเกษตรแบบอินทรีย์ เพราะสามารถขายได้ราคาดีกว่าทำเกษตรแบบเดิม  เนื่องจากขณะนี้ข้าวเกษตรอินทรีย์ที่กลุ่มเกษตรกรผลผลิตได้ ไม่พอเพียงกับความต้องการของตลาด

 

วิถีชุมชน