เปิดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ถวายรัชกาลที่10

9 พ.ค. 2562 18:27 น.
ศรีสะเกษ- จิตอาสาจังหวัดศรีสะเกษ เปิดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน หมู่บ้านหนองม่วง ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชาภิเษก รัชกาลที่10

วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ที่ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 10 ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับชาวบ้านหนองม่วง ชาวตำบลหนองครก และชาวอำเภอเมืองศรีสะเกษ ที่สวมชุดจิตอาสา สวมเสื้อสีเหลือง มาร่วมเปิดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของหมู่บ้านหนองม่วง แห่งนี้ พร้อมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชาภิเษก รัชกาลที่10 ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้มงคลประจำรัชกาลที่10 กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีพระราชประสงค์ สืบสาน รักษา และต่อยอด การน้อมนำปรัชญาแห่งเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาสืบสาน ต่อยอด เพื่อการรักษา ธรรรงค์ไว้สืบไป ในการพัฒนาความเนอยู่ การใช้ชีวิตแบบพอเพียง  พร้อมกับรักษาน้ำ รักษาป่าธรรมชาติ โดยมี นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายสมเกียรติ ศรีขาว นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ ร่วมเป็นประธานเปิด

 

 

 

นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ในนามของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ต้องขอบคุณทุกฝ่ายที่ได้กำหนดในการเปิดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน หมู่บ้านหนองม่วง ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชาภิเษก รัชกาลที่10 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ท่านทรงมีพระราชประสงค์ ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด การน้อมนำปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 และพระราชทานโครงการ จิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ เราทำความดีด้วยหัวใจ ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน บ้านเมือง สังคม และประเทศชาติ เพื่อให้เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อีกทั้งเพื่อหล่อหลอมคนในชาติให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 3 สถาบัน อันได้แก่ ชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ต้องอขบคุณชาวบ้านหนองม่วง พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ ที่ได้จัดกิจกรรมดีดีเช่นนี้ เพื่อให้ชาวบ้านหนองม่วง ได้สืบสาน รักษา และต่อยอด ตามแนวทางพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ 10 ด้วย

 

 

 

นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า กรมพัฒนาชุมชน ได้ทำโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในพื้นที่ 76 จังหวัด 878 อำเภอๆ ละ 1 หมู่บ้าน รวม 878 หมู่บ้านทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชาภิเษก รัชกาลที่10 ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้มงคลประจำรัชกาลที่10 กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีพระราชประสงค์ สืบสาน รักษา และต่อยอด การน้อมนำปรัชญาแห่งเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาสืบสาน ต่อยอด เพื่อการรักษา ธำรงค์ไว้สืบไป

 

 

 

 

ภาคประชาสังคม