เปิดสวนพืชสมุนไพรหมื่นชนิดให้ชมฟรี ทุกวันเสาร์

9 พ.ค. 2562 17:05 น.
ศรีสะเกษ - สาวชาวสวนจังหวัดศรีสะเกษ เปิดสวน 8 ไร่ ให้เข้าชมกันฟรี เป็นสวนสมุนไพรนับหมื่นชนิด ทั้งพืชรายเดือน รายวัน และรายปี พร้อมมีไก่สวยงามนานาชนิด และพืชอีสานโบราณ อาทิ มะโคยลิง มะผีพ่วน ดอกกะเจียวป่า

วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ที่ สวนบัลลังก์ หมู่ที่ 19 ตำบลบุสูง หลังที่ว่าการอำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นสวนของ นางธัญญสิริ บรรลังก์ วันนี้ได้เปิดให้การต้อนรับ นายธีระศักดิ์ ลิขิต นายอำเภอวังหิน และหัวหน้าส่วนราชการ รวมทั้ง นางพจนี ผ่องใส พัฒนาการอำเภอวังหิน กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกรชาวสวนในเขตอำเภอวังหิน ที่ได้เดินทางมาร่วมเปิดสวนสมุนไพร พืชสวนนับหมื่นชนิด ภานในพื้นที่ 8 ไร่ ที่ได้สะสมทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ ทุนทรัพย์แบบค่อยเป็นค่อยเดิน

รวบรวมพืชสมุนไพรไทยนับตั้งพืชโบราณอีสาน พืชโบราณแทบทุกภาคที่สามารถนำมาปลูกได้ในภาคอีสาน เพื่อเป็นการอนุรักษ์พืชสมุนไพร พืชสวน พืชไร่ ในแถบภาคอีสาน หรือภูมิภาคอื่นๆ นำมาปลูกไว้ให้ได้เปิดให้มีการศึกษา เรียนรู้ พร้อมกับการสืบสานต่อในเรื่องพืช และเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในระหว่างนักพืชศาสตร์ นักสมุนไพรไทย โดยเบื้องต้นจะเปิดให้ทุกคนได้เข้าชม เข้ามาเรียนรู้ ศึกษา มาเยี่ยมชมกันได้ในทุกวันเสาร์เพียง 1 วันในรอบ 1 สัปดาห์เท่านั้น เพื่อป้องกันต้นไม้โทรม

 

 

 

นางธัญญสิริ บรรลังก์ กล่าวว่า ตนได้รับพื้นที่มาเป็นมรดกจากพ่อแม่ ก็ได้รักษาและพยายามหาพืชสมุนไพร พืชสวน พืชต่างๆ ซึ่งช่วงแรกได้นำพืชของภาคอีสานแบบโบราณ เก่าแก่มาปลูกเอาไว้เพื่อให้ลูกหลานคนรุ่นหลังจะได้รู้จัก ไม่ใช้เรียนรู้ในหนังสือ แต่ไม่เคยพบเห็นต้น ใบ ดอก และผลไม้ของพืชชนิดนั้นๆ ที่คนอีสานเรียกชื่อต่อกันมา อย่างเช่น มะโคยลิง, มะผีพ่วน, เครือกิโก่ย, เครือตดหมา, หมากต่องแล่ง ฯลฯ ซึ่งบางต้นลูกหลานที่เกิดมาใหม่ แถบไม่รู้จัก และที่สำคัญคือ พืชเหล่านี้เป็นพืชสมุนไพรที่คนโบราณใช้ในการปรุงยา รักษาคนมาเมื่อสมัยก่อนนับเป็นร้อยๆ มาแล้ว วันนี้ตนได้รวบรวมมาให้ได้ทุกคนได้เข้ามาศึกษา มาเรียนรู้ แลกเปลี่ยนกันได้ฟรีในทุกๆ วันเสาร์เท่านั้น เพราะนอกนั้นตนก็จะต้องดูแลสวน เดินดูแลต้นไม้ทุกต้นด้วยตนเอง อยากมีสวนพืชนี้ไว้ให้เป็นสมบัติของคนอีสาน เป็นมรดกของคนไทย เป็นมรดกพืชที่นับวันจะหาดูได้ยากมากขึ้นทุกวัน พร้อมกับไก่สวยงาม บ่อปลา จอกสวยงามหายาก บ่อเพาะเลี้ยงไส้เดือน คนงานฟรีที่ทำหน้าที่พวนดินให้สวนแห่งนี้

 

 

 

สวนแห่งนี้ตั้งอยู่หลังที่ว่าการอำเภอวังหิน ตามถนนปูนซิเมตรตรงกลางระหว่างที่ว่าการอำเภอ กับโรงพยาบาลวังหิน ตรงยาวไปราว 2 กิโลเมตร สวนอยู่ติดถนนด้านขวามือ เป็นมรดกของคนอีสาน ทุกวันจะมีหมอชาวบ้าน นำพืชสมุนไพรที่หามายากมาบริจาคให้เจ้าของสวนได้ปลูกเอาไว้ ขณะที่ก็มาขอแบ่งพืช แลกเปลี่ยนกันนำกลับไปปลูกเช่นกัน สวนพืชหมากผลต่างๆ ชมได้ฟรี แต่หากอยากได้ก็อาจจะขอซื้อนำกลับไปได้ในราคาพื้นบ้าน เพราะไม่ได้มุ่งซื้อขายเอากำไร เพียงอยากแบ่งปัน พร้อมการเปิดให้ชมได้ฟรีในทุกวันเสาร์เท่านั้น