ในหลวงพระราชทานอภัยโทษผู้ต้องราชทัณฑ์

9 พ.ค. 2562 21:22 น.
ศรีสะเกษ - ในหลวงพระราชทานอภัยโทษให้ผู้ต้องราชทัณฑ์เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ ทั้งหมด 45 คน แยกเป็นผู้ต้องราชภัณฑ์ ชาย 44 คน หญิง 1 คน โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความปลื้มปิติยินดี และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ที่ เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ นายอุทัย ทัพอาสา ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษพร้อมด้วย เจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ จัดพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการประกอบพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดศรีสะเกษ, รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ, นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ รวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นสักขีพยานอย่างพร้อมเพรียง

 

 

 

 

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ ที่มีความประพฤติดี ได้รับการลดหย่อนโทษและปล่อยตัว ซึ่งในการพระราชทานอภัยโทษในครั้งนี้ พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์หรือนักโทษ เพื่อเปิดโอกาสให้กับกลุ่มคนเหล่านี้ได้ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี และสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติ

 

 

 

นายอุทัย ทัพอาสา ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พุทธศักราช 2562 ในพระปรมาภิไธย สมเด็จพระเจ้าอยู่วหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้ไว้ ณ วันที่ 21 เมษายน พุทธศักราช 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พุทธศักราช  2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน สมเด็จพระเจ้าอยู่วหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้ประกาศว่า โดยที่ทรงพระราชดำริเห็นว่า ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก นับเป็นอภิลักขิตกาลสำคัญ สมครวพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้น กลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดี อันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป

สำหรับการปล่อยตัวนักโทษของเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ วันนี้ มีผู้ต้องขังราชทัณฑ์ ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัว ทั้งหมด 45 คน แยกเป็นผู้ต้องราชภัณฑ์ ชาย 44 คน หญิง 1 คน โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความปลื้มปิติยินดี และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

 

 

 

ภาคประชาสังคม