คนไทยเชื้อสายส่วยโบราณนำเครื่องเซ่นไหว้ศาลปู่ตาวิงวอนขอฝน

9 พ.ค. 2562 12:55 น.
ศรีสะเกษ - ศรีสะเกษคนไทยเชื้อสายส่วยโบราณนำเครื่องเซ่นไหว้ศาลปู่ตาวิงวอนขอฟ้าฝนตกต้องตามฤดูกาลเพื่อทำนาไร่รับผลผลิตสูงไร้ศัตรูพืช

เมื่อเวลา08.21น.วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ศาลปู่ตาบ้านธาตุ ตำบลละลมอำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชุมชน ประชาชนชาวบ้านธาตุ ซึ่งเป็นชุมชนคนไทย เชื้อสายส่วยโบราณ ซึ่งมีจำนวน147. ครัวเรือน เมื่อถึงวันขึ้น 6 ค่ำเดือน6 ของทุกๆ ปี  ประชาชนในชุมชนแสดงออกด้วยการรักษ์จารีตประเพณีแห่งวัฒนธรรมอันดีงาม เป็นเอกลักษณ์ด้วยการนำเครื่องเซ่นไหว้อาทิดอกไม้ธูป เทียน ขันธ์ห้า คะลาเธ็อร์1คู่ ไข่ต้ม 1 ฟอง ต้มด้วยการนำใบตองเท่านั้นห่อมิให้เปลือกไข่แตก (ไข่ไก่เท่านั้น ) ไก่ต้ม1 ตัว ข้าวสวยสุก1ชาม  อาหาร. คาว หวานเหล้าขาวขวด น้ำอัดลมน้ำเปล่าของใครของมัน พร้อมกันที่ศาลปู่ตาประจำหมู่บ้านโดยพร้อมเพรียงกัน

เมื่อได้ฤกษ์งามยามดีประชาชนถึงศาลปู่ตา โดยพร้อมหน้าพร้อมตา ก็จะมีเฒ่าจ้ำประจำหมู่บ้าน พร้อมคนเฒ่า คนแก่ของหมู่บ้าน นำประกอบพิธีการเซ่นไหว้บวงสรวง ด้วยการบูชาพระรัตนตรัย พร้อมกัน แล้วบอกกล่าวปู่ตา ถึงฤดูกาล การทำนา ทำไร่ ประจำปีแล้ว ลูกหลานขอพึ่งบารมี ศาลปู่ตาที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ด้วยการขอฟ้าฝน ให้ตกต้องตามฤดูกาล รับฤดูกาลทำนา ทำไร่ ให้ได้ผลผลิตสูง ให้มีความอุดมสมบูรณ์พูนผล ปราศจากโรคศัตรูแมลงที่จะมาทำลายพืชผลทางการเกษตรและช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย อย่าได้ย่างกรายเข้ามา เป็นเภทเป็นภัยผู้คนในชุมชนตลอดจนการช่วยปกปักษ์รักษาบุตรหลานที่ออกไปทำงานต่างถิ่น ให้เกิดความแคล้วคลาดตลอดปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินอีกด้วย

 

ภายหลังการเซ่นไหว้แล้วมีการ นำคางไก่ต้มฉีกปอก ดูลักษณะคางไก่  ไข่ต้ม. ตลอดการดูน้ำตาเทียน เพื่อการทำนาย. ทายทักลักษณะของฝน ฟ้า รับฤดูกาลใหม่ หากคางไก่มีลักษณะโค้งอ่อนงอลงล่าง ไข่ไก่กลมมน ก้นไข่ตั้งได้ น้ำตาเทียนไหลเป็นสายยาว ทำนายทายทักแบบฉบับโบราณ ที่ยึดถือหลายชั่วคนในชุมชน ด้วยการทำนายว่าฝนตกต้องตามฤดูกาลดี ข้าวปลาอาหารพืชผล ทางการเกษตรมีความอุดมสมบูรณ์ลูกหลานอยู่ดีมีสุขในปีนี้ทำนายว่าฝนตกต้องตามฤดูกาลดี คาดมีผลิตผลการเกษตรบริบูรณ์พูนผล ปราศจากโรคร้ายศัตรูพืชและประชาชนมีความสามัคคีรักใคร่ปรองดองกัน

 

วิถีชุมชน