จัดใหญ่ "แดน 3 วัฒนธรรม แพรพรรณ ผ้าทออุตรดิตถ์"

8 พ.ค. 2562 22:59 น.
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ กำหนดจัดงาน "แดน 3 วัฒนธรรม แพรพรรณ ผ้าทออุตรดิตถ์" วันที่ 23 - 27 พฤษภาคมนี้ ที่ สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 นายมานิต อนรรฆมาศ รองผู้ว่าฯจ.อุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นางปัทมาวดี สุปัญญา หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายราเชน ผู้ผ่อง ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดอุตรดิตถ์ แถลงข่าวการจัดงาน "แดน 3 วัฒนธรรม แพรพรรณ ผ้าทออุตรดิตถ์" ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 27 พฤษภาคมนี้ ที่ สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์

 

 

จังหวัดอุตรดิตถ์มี ผ้าทอ ที่สร้างชื่อเสียงและกลายเป็นมรดกที่สืบทอดรุ่นต่อรุ่นมาจนถึงปัจจุบัน และแต่ละพื้นที่มีเอกลักษณ์ของลายผ้าที่แตกต่างกัน เพื่อประชาสัมพันธ์ เปิดตลาด และ เป็นช่องทางให้ประชาชนทั่วไป นักท่องเที่ยวได้เข้าถึง ผ้าทอของ จ.อุตรดิตถ์ มากยิ่งขึ้น สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงกำหนดจัดงาน "แดน 3 วัฒนธรรม แพรพรรณ ผ้าทออุตรดิตถ์"ขึ้น โดยนำผ้าทอและเครื่องแต่งกาย ของใช้ ที่ตัดเย็บด้วยผ้าทอ จ.อุตรดิตถ์ ออกมาแสดงและจำหน่าย รวมถึงสินค้า OTOP รวมกว่า 100 ร้านค้า

 

ทั้งนี้ภายในงาน แบ่งเป็น 5 โซน คือ 1.โซนผ้าและเครื่องแต่งกาย จัดแสดงผ้าซิ่นตีนจกไท-ยวน ลับแล สินค้า OTOP 5 ดาว จากพิพิธภัณฑ์ผ้าซิ่นตีนจกไท-ยวน ลับแล ที่มีความประณีตงดงาม โดยนำเข้าถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประจำทุกปี รวมถึงผ้าซิ่นตีนจกจากทั้ง 9 อำเภอ 2.โซนของใช้ เครื่องเบญจรงค์ เครื่องจักสาน เป็นต้น 3.โซนอาหาร จำหน่ายทุเรียนหลงลับแล หลินลับแล 4. โซนสมุนไพร จัดแสดงและจำหน่ายสุดยอดสมุนไพรไทยที่นำมาพัฒนาแปรรูปให้ทันสมัย สะดวกแก่การใช้ OTOP 5 ดาว 5. โซนโอท็อปชวนชิม อาหารพื้นเมือง พร้อมกันนี้ได้จัดนาทีทอง และมีการจับฉลากชิงรางวัลลุ้นโชคเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกวันๆ ละ 3 รางวัล