ชาวชัยภูมิ "ลพ.ไพศาล" ชวนนำร่องวันปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะถวายปีมหามงคลวิสาขบูชา

8 พ.ค. 2562 19:10 น.
ชัยภูมิ - ทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้ช่วยกันสร้างความตระหนักเกิดประเพณีนิยมที่ดีงาม เนื่องในปีมหามงคล และเนื่องในวันวิสาขบูชา ปีนี้ ซึ่งเป็นวันต้นไม้ประจำชาติ ชาวจังหวัดชัยภูมิ ร่วมหลวงพ่อไพศาล วิสาโล มูลนิธิปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชูจังหวัดชัยภูมิ นำร่องเป็นแห่งแรกของประเทศ ด้วยการทำบุญปลูกต้นไม้ในเทศกาลวิสาขบูชา ปีนี้คึกคักรอบสวนสาธารณะเทศบาลเมืองชัยภูมิ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีจากนี้ไป คาดภายในปีมหามงคลในปี 2562 นี้ เกิดภาคีเครือข่ายช่วยกันปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะกระจายไปในทั่วประเทศให้ได้ไม้น้อยอีกกว่า 10 ล้านต้น

วันที่  8 พ.ค. 2562  ขณะที่จ.ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เทศบาลเมืองชัยภูมิ กระทรวงทรัพยากรมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมูลนิธิปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะ ร่วมกันจัดงานเนื่องในปีมหามงคล ปีแห่งการปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ วิสาขบูชา 2562 ในวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ณ ศาลาอเนกประสงค์ และรอบสวนสาธารณะ เทศบาลเมืองชัยภูมิ (ถนนคนเดิน) ตั้งแต่ช่วงเวลา 08.00 – 16.00 น.

โดยมี ดร.วิจารย์  สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหารกระทรวงทั้งหมดเดินทางมาร่วมเปิดงานกิจกรรมในครั้งนี้ร่วมกับ พระไพศาล  วิสาโล ในครั้งนี้ในฐานะประธานมูลนิธิปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะ และตัวแทนชาวจ.ชัยภูมิ นายณรงค์  วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจ.ชัยภูมิ

โดยในกิจกรรมครั้งนี้  ดร.วิจารย์  สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า จ.ชัยภูมิ ถือเป็นจังหวัดนำร่องแห่งแรกของประเทศไทย หลังที่ทางกระทรวงฯได้ร่วมลงนามข้อตกลง MOU กับมูลนิธิปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะ ที่มีหลวงพ่อไพศาล เป็นประธานมูลนิธิดังกล่าว และเลือกที่จะให้จังหวัดชัยภูมิ นำร่องเป็นแห่งแรก ซึ่งในปีนี้ยังถือเป็นปีมหามงคล เนื่องในเดือนแห่งวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันต้นไม้ประจำของชาติ

ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และทุกภาคีเครือข่ายสิ่งแวดล้อมในทั่วประเทศ ที่ได้มาร่วมกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่ต่างๆของจ.ชัยภูมิ ในครั้งนี้ รวมอีกกว่า 6 จังหวัด ซึ่งจากนี้ไปก็จะขยายเครือข่ายเพิ่มไปในทั่วประเทศเพื่อปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะภายในปีนี้ เนื่องในปีมหามงคลให้ได้ร่วมกันทั้งหมดอีกไม้น้อยกว่า 10 ล้านต้น

โดยจะให้จ.ชัยภูมิเป็นพื้นที่นำร่องเป็นจังหวัดแรกครั้งนี้ ที่จะมีเครือข่ายขยายผลไปยังภาคีต่างๆทั้งในภาคอีสาน เหนือ กลาง ใต้ อย่างต่อเนื่องต่อไป ที่ยังมีทั้งพื้นที่ของหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน รัฐวิสาหกิจ บริษัทห้างร้าน ที่พักรีสอร์ท และรวมทั้งวัดต่างๆอีกเป็นจำนวนมาก ที่จะร่วมกันจัดงานกิจกรรมถวายปีมหามหามงคลครั้งนี้ด้วย การปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ วิสาขบูชา 2562 ในช่วงเดือนแห่งวิสาขบูชา จากนี้ไปกระจายไปพร้อมกันอีกกว่า 100 แห่งกระจายไปในทั่วประเทศ

ซึ่งครั้งนี้มีประชาชนนับหลายหมื่นคนเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในกลุ่มจังหวัด นครชัยบุรินทร์ ที่ประกอบด้วยจ.นครราชสีมา , ชัยภูมิ ,บุรีรัมย์ และจ.สุรินทร์ รวมทั้งจากอีกกว่า 6 จังหวัด ภาคีเครือข่ายจากจังหวัดในภาคต่างๆอีกจำนวนมาก ทั้งจากจ.ฉะเชิงเทรา,ระยอง,จันทบุรี,ยโสธร,สกลนคร และจ.เชียงราย เพื่อมาช่วยกันปลูกต้นไม้ละมาร่วมกิจกรรมตักบาตรต้นไม้ เพื่อช่วยกันนำกระจายกล้าพันธุ์ไม้ต่างๆ ได้ช่วยกันและเชิญชวนประชาชนชาวไทยทุกคน ออกมาร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำชาติ ในช่วงเดือนช่วงปีวิสาขบูชา และถือเป็นปีมหามงคล กันให้มากขึ้น ทั้งปลูกที่บ้าน ที่ทำงาน หรือที่สะดวกสามารถช่วยกันปลูกได้ 

ซึ่งทุกหน่วยงานที่ร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น ด้วยอยากให้เกิดช่วยกันตระหนัก การปลูกต้นไม้คือการปลูกธรรมะ และการรักษาป่าคือการรักษาธรรม ทางมูลนิธิปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะ จึงมีปณิธานที่จะรณรงค์ให้ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้ สร้างป่า หรือสร้างพื้นที่สีเขียวให้กระจายไปทั่วแผ่นดิน และอยากให้เมื่อถึงวันวิสาขบูชาทุกปี ประชาชนทุกคนเกิดประเพณีนิยม ทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้ในเทศกาลวิสาขบูชา อย่างยั่งยืนตามมาในทุกปีต่อไปในครั้งนี้ด้วย

ภาคประชาสังคม