อบต.นาซ่าวแถลงจัดงานประเพณีการละเล่นผีขนน้ำ

4 พ.ค. 2562 13:32 น.
จ.เลย องค์การบริหารว่วนตำบลนาซ่าว จัดแถลงข่าวงานประเพณีผีขนน้ำ บุญเดือนหก ที่ แสดงถึงวัฒนธรรมประเพณี ของท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเทียวของจังหวัดเลย งานจัดระหว่างวันที่ 19- 21 พฤษภาคม 2562 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าว และมีพิธีเปิดงานงาน 20 พ.ค.นี้

เมื่่อเวลา 10.00 น.วันที่ 3 พ.ค. 2562 ที่บริเวณศาลเจ้าปู่นาซ่าวตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย นายนายชัชพงษ์ อาจแก้ว นายอำเภอเชียงคาน นายประพนธ์ พลอยพุ่ม ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเลย นายแดนชัย ดีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าว  นางพิสมัย ปาเปี้ย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย นางสาวนิตยา หัตถสินโยธิน รองผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานเลย  ร่วมแถลงข่าวงานประเพณีวัฒนธรรมผีขนน้ำ บุญเดือนหก  ประจำปี 2562

ประเพณีการละเล่นผีขนน้ำ(แมงหน้างาม) บ้านนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เป็นการละเล่นที่แตกต่างจากที่อื่น  มีวัติความเป็นมา ความเชื่อ ความศรัทธาและวิถีชีวิต ที่ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาราว 300 ปี  ชาวนาซ่าวแต่เดิมเป็นชนกลุ่มน้อย ไทพวน  ได้อพยพมาจากเมืองหลวงพระบาง และเวียงจันทน์ แต่ก่อนชาวบ้านยังไม่มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจยังคงนับถือผีบรรพบุรุษ ผีปู่ย่า  ตายาย  ความศรัทธานี้เองจึงเกิดพิธีกรรมไหว้ผีบรรพบุรุษหรือพิธีเลี้ยงบ้าน  เป็นพิธีกรรมอัญเชิญผีบรรพบุรุษมาดื่มกินเครื่องเซ่นที่จัดหาไว้  โดยประกอบพิธีที่ดอนหอ (ศาลเจ้าปู่)ของหมู่บ้าน  

 หลังพิธีกรรมเลี้ยงบ้านเสร็จ ก็จะมีการร้องรำทำเพลงกันอย่างสนุกสนาน พิธีกรรมเลี้ยงบ้านนี้จะทำทุกปีๆละ 1 ครั้ง จัดขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงบุญคุณ ผีเจ้าปู่ เจ้านา ตลอดจนผีบ้าน ผีเรือน ในหมู่บ้านที่ได้ปกปักรักษา คุ้มครองชาวบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุข และผีวัวควาย ที่เคยทำไร่ ทำนา และเพื่อขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล พืชพันธ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ก่อนจะเริ่มฤดูกาลทำไร่ ทำนา

การละเล่นผีขนน้ำ  กำหนดวันแรม1 ค่ำ เดือน6 ผู้เล่นผีขนน้ำจะเป็นชายหนุ่มและเด็กๆ ในหมู่บ้านที่ชอบสนุกสนาน รื่นเริง หัวผีขนน้ำจะตกแต่งด้วยสีสดใสและเข้มเพื่อความสนุก ตื่นเต้นในการแสดง  ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีในท้องถิ่น หาได้ง่าย การแต่งกายใช้ที่นอนเก่าๆนำมาเย็บติดเป็นพลิ้วไหว เวลาเต้นจะดูสวยงามหน้ากาก จะนำไม้เนื้ออ่อน เช่นไม้นุ่น ไม้ตีนเป็ด  แกะสลักเป็นรูปหน้ากากให้คล้ายวัวหรือ ควายและอุปกรณ์ในการเคาะจังหวะ คือ กะลอ ที่ใช้ตีหรือเคาะมัดติดลำตัวด้านหลัง ผีขนน้ำและผู้ร่วมขบวนจะตีกลอง เคาะ เป่าแคน ดีดพิณ เพื่อให้เกิดจังหวะสนุกสนานสลับกับเครื่องดนตรีที่หาง่ายในท้องถิ่น  คือ กลองบั้ง พิณ  กะลอ กระดิ่ง

การละเล่นผีขนน้ำของชาวบ้านนาซ่าว ยังยึดประเพณีการละเล่นแบบดั้งเดิม ทั้งรูปแบบ ความเชื่อเพื่อให้ลูกหลานได้เห็นการอนุรักษ์รูปแบบผีขนน้ำอย่างแท้จริง ซึ่งจะเป็นการรักษาครรลองการดำรงชีวิตร่วมกันในชุมชน และที่คาดหวังไว้ คือ จะให้ประเพณี ผีขนน้ำเป็นที่รู้จักแพร่หลายของคนทั่วไป

การจัดงานปีนี้ กำหนดในวันที่ 19- 21 พฤษภาคม 2562 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าว วันเปิดงานวันที่  20 พฤษภาคม 2562  เวลา 08 .30 น.  ระหว่างทางที่แต่ละขบวนเดินทางไปวัดโพธิ์ศรีจะมีการร้องเล่นเต้นรำเพื่อสร้างความสนุกสนานให้กับนักท่องเที่ยวและผู้มาร่วมงาน

..

 

ท่องเที่ยว