ประกาศราชกิจจา สถาปนาสมเด็จพระราชินี

1 พ.ค. 2562 18:45 น.
ประกาศราชกิจจา สถาปนาสมเด็จพระราชินี

    

                วันนที่ 1 พฤษภาคม 2562 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเวปไซต์ราชกิจจา ได้เผยแพร่ประกาศ เรื่อง สถาปนาสมเด็จพระราชินี 

 

                สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า โดยที่ทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส กับ พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา ถูกต้องตามกฎหมาย และราชประเพณีโดยสมบูรณ์ทุกประการแล้ว จึงมีพระราชโองการให้สถาปนา พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา พระอัครมเหสี เป็น สมเด็จพระราชินีสุทิดา ทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศ ฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 

 

                ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน 

 

 

ประชาสัมพันธ์