ตุ้มโฮมคนเมืองศรีฯ ยินดีกับตำแหน่งแม่ทัพภาคที่2

29 เม.ย. 2562 16:59 น.
ศรีสะเกษ-สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกันภาคประชาสังคมคนจังหวัดศรีสะเกษ จัดตุ้มโฮมคนเมืองศรีฯ ยินดีกับตำแหน่ง แม่ทัพภาคที่2 พลโท ธัญญา เกียรติสาร ซึ่งเป็นคนศรีสะเกษ จึงได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ ผู้ข้อต่อแขนให้

วันที่ 28 เมษายน 2562 ที่ อุโบสถวัดมหาพุทธราราม หรือ วัดพระโต อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ พระอารามหลวง นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม จาก 22 อำเภอ สมาชิกเครือข่ายสภาวัฒนธรรม ร่วมกัน ประชาชน ภาคประชาสังคม หอการค้า ข้าราชการ นำโดย นายทรงพล ใจกริ่ม, นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล, และนายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ทั้ง 3 คน นายประทีป กีรติเรขา อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ อดีตอธิบดีกรมที่ดิน

 

หัวหน้าส่วนราชการ วัฒนธรรมจังหวัด ประธานพุทธสมาคม สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัด ได้ร่วมกันจัดพิธี บายศรีสู่ขวัญ เพื่อแสดงความยินดีกับ พลโท ธัญญา เกียรติสาร ที่ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่2 ซึ่งเป็นคนที่เกิด - อาศัย พ่อแม่ อยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยความภาคภูมิใจของคนศรีสะเกษ ที่ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ ความวิริยะ อุตสาหะ ความขยัน อดทน จนมาได้ดี ได้รับการแต่งตั้งเป็นแม่ทัพภาคที่2 ในวันนี้ โดยมี พระราชกิตติรังสี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมสัมโมนียกถา ให้พร

 

 

 

 

นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมประชุม ปรึกษาหารือกับองค์กรเครือข่ายที่อยู่ในจังหวัดศรีสะเกษ เห็นฟ้องต้องกันว่า จะได้จัดพิธีตุ้มโฮม คนเมืองศรีฯ เพื่อแสดงความยินดี กับยอดคนเมืองศรี คนดีของแผ่นดิน พลโท ธัญญา เกียรติสาร ที่ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่2 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติของคนจังหวัดศรีสะเกษ ให้เป็นแบบอย่างแก่ลูกหลาน ในการทำงาน ทำความดี สนองคุณของแผ่นดิน ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต มาโดยตลอดระยะเวลาที่รับราชการทหารมา

 

คนศรีสะเกษในวันนี้มีโอกาสทำงานรับใช้ประชาชน จนได้ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น เป็นความภาคภูมิใจของคนศรีสะเกษ วันนี้ผู้แทนกลุ่มพลังต่างๆ จึงได้พร้อมใจกันมาแสดงความยินดี มาจัดพิธีตุ้มโฮมคนเมืองศรีฯ ยินดีกับตำแหน่ง แม่ทัพภาคที่2 ด้วยพิธีสวดมนต์ไหว้พระ อาราธนาศีล5 กราบขอพรองค์หลวงพ่อโต พิธีบายศรีฯ สู่ขวัญ ผูกข้อต่อแขน เรียกขวัญ ซึ่งชาวอีสานนิยมทำให้กับลูกหลานที่สอบเข้าทำงานได้ ในการแสดงความยินที่เป็นเรื่องมงคลๆ สืบเรื่อยมา

 

 

 

 

พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่2 กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณทุกๆ ท่านที่มาร่วมแสดงความยินดีกับตน ที่ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่2 อย่างไรก็ดี ตนก็คือคนศรีสะเกษ ตั้งแต่เด็กก็ได้เรียนอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษ เป็นเด็กบ้านนอกที่เข้ามาเรียนในตัวเมือง ได้ครูบาอาจารย์สั่งสอนให้เป็นคนดี มีผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองให้การสนับสนุน ในการทำงาน ด้วยความตั้งใจ ที่จะดูแลรับใช้พี่น้องประชาชนทุกคนตามภาระหน้าที่ บทบาทที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการมา และไม่ลืมว่าตนเป็นคนศรีสะเกษ หากมีสิ่งหนึ่งประการใดที่จะให้ตนได้รับใช้บ้านเกิด รับใช้คนศรีสะเกษตนก็ยินดี อย่างไรเสียตนก็คือลูกหลานคนศรีสะเกษ คนหนึ่งตลอดไป ในโอกาสอันดีนี้ก็ขอมอบพันธุ์กล้าไม้ ให้ทุกคนได้นำไปปลูกป่า เพื่อแก้ปัญหาโลกร้อน ช่วยกันปลูกป่ารักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัด ด้วย

 

 

 

 

คนดี คนเด่น