พสกนิกรชาววังสะพุง ถวายราชสดุดีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศรมหาราช

25 เม.ย. 2562 20:25 น.
จ.เลย อ.วังสะพุง สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และส่งเสริมอำเภอคุณธรรม โดยจัดพิธีถวายราชสดุดีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศรมหาราช

เมื่อเวลา 07.00 น.วันที่ 25 เม.ย   2562  ณ ลานอเนกประสงค์หน้าศาลาจตุรมุข หน้าที่ว่าการอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย  นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอวังสะพุง   เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งมีส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเอกชน ได้ร่วมพิธีฯพร้อมใจกันมาระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระเกียรติคุณที่พระองค์ท่านทรงพระปรีชาสามารถ กล้าหาญ เด็ดเดี่ยว และได้ทรงประกาศอิสระภาพของไทย เพื่อสร้างความเป็นเอกราชให้แก่ชาติไทยและเป็นมหาวีรกรรมที่เลื่องลือปรากฎอยู่ในประวัติศาสตร์ตราบจนทุกวันนี้

 

ตามตำราประวัติศาสตร์ ที่รับรู้กันดีคือ ”พระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ำสะโตง” ในโอกาสอันสำคัญนี้ พสกนิกรชาวอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย จึงได้พร้อมใจกันจัดพิธีดังกล่าว เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการเทิดทูนและความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นการส่งเสริมอำเภอคุณธรรม ตามวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย(THAILOEI 4.0) ข้อ 6 Open Town to Arts and Culture (เลยเมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรม) ซึ่งวันนี้ ได้จัดพิธีฯ ณ ลานอเนกประสงค์หน้าศาลาจตุรมุข หน้าที่ว่าการอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

      

คนดี คนเด่น