ประกันสังคม บูม ม.40 ดันยอดผู้สมัครได้แล้วกว่า 2.9 ล้านคน

24 เม.ย. 2562 21:40 น.
กรุงเทพมหานคร -ประกันสังคม บูม ม.40 ดันยอดผู้สมัครได้แล้วกว่า 2.9 ล้านคน "เลขาธิการ สปส." ระบุ แรงงานภาคอิสระที่ยังไม่ได้ เข้าสู่ความคุ้มครองจากสำนักงานประกันสังคม เพียงบัตรปชช.ใบเดียวก็สมัครได้ ทุกช่องทาง ทั้งทางออนไลน์ หรือเทสโก้โลตัส บิ๊กซี ตู้บุญเติมที่กระจายไปตามหมู่บ้าน ตำบลทั่วประเทศ ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียบ

 

               นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (เลขาธิการ สปส.)  กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึง การทำงานอย่างเข้มข้นเพื่อผลักดันให้แรงงานนอกระบบทุกสาขาอาชีพให้เข้าถึงหลักประกันสังคมอย่างทั่วถึง ว่า สำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินงานให้แรงงานนอกระบบทุกสาขาอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นอาชีพเกษตรกร ผู้ขับขี่รถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์รับจ้าง พ่อค้าแม่ค้าหาบเร่ แผงลอย หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระอื่นๆ สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนภาคอิสระมาตรา 40 ขณะนี้มีแรงงานนอกระบบถึง 2,966,113 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 22 เม.ย.62) ที่เข้าสู่ระบบความคุ้มครองประกันสังคม

 

 

                เลขาธิการ สปส.   กล่าวอีกว่า  แต่ยังมีแรงงานนอกระบบอยู่อีกจำนวนหนึ่ง ยังไม่เข้าสู่ระบบ และเพื่อเป็นการจูงใจให้แรงงานภาคอิสระที่ยังไม่ได้เข้าสู่ความคุ้มครองจากสำนักงานประกันสังคมให้เข้ามาอยู่ในระบบมากขึ้น โดยเปิดโอกาสให้แรงงานภาคอิสระ ที่สนใจสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศที่สะดวก เพียงบัตรประจำตัวประชาชนใบเดียว

 

               อย่างไรก็ดีสำนักงานประกันสังคมยังได้ให้บริการขึ้นทะเบียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยผู้ที่ต้องการสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 สามารถสมัครขึ้นทะเบียนได้ด้วยตนเองหรือสามารถให้ผู้อื่นสมัครผ่าน https://www.sso.go.th/section40_regist/ หรือผ่านทาง QR code

 

 

              ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล วัน-เดือน-ปีเกิด e-mail หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ รวมถึงช่องทางการจ่ายเงินสมทบก็มีความสะดวกสบาย จ่ายได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสตามร้านสะดวกซื้อทั่วไป รวมทั้งห้างเทสโก้โลตัส บิ๊กซี ตู้บุญเติมที่กระจายไปตามหมู่บ้าน ตำบลทั่วประเทศ ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกันตนในการเข้าถึงบริการของสำนักงานประกันสังคมได้อย่างครอบคลุมทั่วถึงโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการ อีกด้วย

คุณภาพชีวิต